НАПРАВЛЕНИЯ

Cleantech Bulgaria – катализатор за зелен бизнес и иновации в сфери: Климат, енергия, кръгова икономика и градове на бъдещето. Насърчава сътрудничеството между науката, бизнеса, публичният сектор и развива българската иновативна екосистема заедно.

Официален партньор на:

BEAGLE – BLUE OCEAN STRATEGY FOR VALUE CREATION

BEAGLE – BLUE OCEAN STRATEGY FOR VALUE CREATION

EENOVA: Energy Efficiency in regioNal fOod Processing Value chAins

EENOVA: Energy Efficiency in regioNal fOod Processing Value chAins

Клийнтех България е координатор на дейностите на Европейския пакт за климата в България

Клийнтех България е координатор на дейностите на Европейския пакт за климата в България

ENDURANCE: Innovative training to integrate the European Green Deal’s strategies in SMEs and startups by creating a Green Accelerator methodology for EU clusters

ENDURANCE: Innovative training to integrate the European Green Deal’s strategies in SMEs and startups by creating a Green Accelerator methodology for EU clusters

Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство

Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство

MariTech Talent Project

MariTech Talent Project

RISE – Resilient Innovation Ecosystems for EU Value Chains

RISE – Resilient Innovation Ecosystems for EU Value Chains

AFCOS – AGILE AND FLEXIBLE CONSTRUCTION MATERIALS STANDARDIZATION FOR BOOSTING THE TWIN TRANSITION

AFCOS – AGILE AND FLEXIBLE CONSTRUCTION MATERIALS STANDARDIZATION FOR BOOSTING THE TWIN TRANSITION

CERES – Circular innovation Ecosystem REdesigning Skills

CERES – Circular innovation Ecosystem REdesigning Skills

Winter school on Exploration and Education for Urban Mobility Leaders – EXCEL

Winter school on Exploration and Education for Urban Mobility Leaders – EXCEL

Готови за предизвикателствата на ESG

Готови за предизвикателствата на ESG

BuildSkills Academy

BuildSkills Academy

Shift 2 Green – Promoting Eco-friendly Habits at Work with Gamification

Shift 2 Green – Promoting Eco-friendly Habits at Work with Gamification

Youth for Sustainable Mobility and Inclusion – TRAILS

Youth for Sustainable Mobility and Inclusion – TRAILS

Enhancing entrepreneurial ecosystems for education

Enhancing entrepreneurial ecosystems for education

SPREАDing the global potential of developing innovation ecosystems to strengthen INNOvation in regional and local business

SPREАDing the global potential of developing innovation ecosystems to strengthen INNOvation in regional and local business

Young Innovators fostering citizen Engagement for sustainable and fair Transformation and Innovation (YETI)

Young Innovators fostering citizen Engagement for sustainable and fair Transformation and Innovation (YETI)

Artificial Intelligence in Manufacturing for Sustainable Applications at SMEs – AIRISE

Artificial Intelligence in Manufacturing for Sustainable Applications at SMEs – AIRISE

Партньорство „Култура и креативност“

Партньорство „Култура и креативност“

Европейски цифров иновационен хъб за земеделие в Южен централен регион – АгроХъб.БГ

Европейски цифров иновационен хъб за земеделие в Южен централен регион – АгроХъб.БГ

Balkan Circular and Climate Innovation Beacons (CE Beacons)

Balkan Circular and Climate Innovation Beacons (CE Beacons)

Technology to Market for Competitive Manufacturing in Europe – Tech2Market

Technology to Market for Competitive Manufacturing in Europe – Tech2Market

Smart Educational Framework for DIGItalization – SmartDIGI

Smart Educational Framework for DIGItalization – SmartDIGI

InnoCap – Promoting innovation capacity in RIS countries

InnoCap – Promoting innovation capacity in RIS countries

INGENIOUS

INGENIOUS

FUSE – Facilitating United approaches to Social innovations in Europe

FUSE – Facilitating United approaches to Social innovations in Europe

EduEx 2021 – Комуникирай промяната

EduEx 2021 – Комуникирай промяната

EIT RawMaterials

EIT RawMaterials

SuSMo – Инструменти за преход към споделена мобилност

SuSMo – Инструменти за преход към споделена мобилност

EIT Climate-KIC Hub Bulgaria

EIT Climate-KIC Hub Bulgaria

EIT Manufacturing HUB Bulgaria

EIT Manufacturing HUB Bulgaria

Young Innovators Bulgaria

Young Innovators Bulgaria

Urban MoVators

Urban MoVators

GREENER

GREENER

GenGapsDiGi

GenGapsDiGi

GEMSS

GEMSS

Circular Learning Hub

Circular Learning Hub

Sustainable Urban Shared Mobility

Sustainable Urban Shared Mobility

ЦПО „Клийнтех България“

ЦПО „Клийнтех България“

City Loops

City Loops

GRESS

GRESS

Danube Energy+

Danube Energy+

EIT Climate KIC Акселератор България

EIT Climate KIC Акселератор България

ClimateLaunchpad (CLP)

ClimateLaunchpad (CLP)

Център за компетентност

Център за компетентност

Пре-акселераторска програма Primer

Пре-акселераторска програма Primer

ФОРУМ „КРЪГОВИ ИКОНОМИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“

ФОРУМ „КРЪГОВИ ИКОНОМИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“

Sofia Urban Challenge

Sofia Urban Challenge

Pioneers into Practice

Pioneers into Practice

The Journey

The Journey

Greenhouse

Greenhouse

Climathon

Climathon

Магистърска програма „Кръгова икономика и устойчив мениджмънт – иновации, предприемачетво и чисти технологии“ (CESM)

Магистърска програма „Кръгова икономика и устойчив мениджмънт – иновации, предприемачетво и чисти технологии“ (CESM)

PowerUP! by InnoEnergy

PowerUP! by InnoEnergy