НАПРАВЛЕНИЯ

Cleantech Bulgaria – катализатор за зелен бизнес и иновации в сфери: Климат, енергия, кръгова икономика и градове на бъдещето. Насърчава сътрудничеството между науката, бизнеса, публичният сектор и развива българската иновативна екосистема заедно.

Официален партньор на: