Основните цели на Danube Energy+ са:

Да се създаде благоприятна среда, която да подпомогне младите иноватори да провокират промяна в областта на енергийната ефективност чрез стимулирането на млади новатори и създаване на иновативни стартиращи компании в Дунавския макрорегион.

Какви дейности включва проекта?

– обмен на добри практики, модели и опит в идентифицирането и мотивацията на отделните млади иноватори в регионалните екосистеми;

– разработване на инструмента „Дунавски енергиен инструмент“ като пре-акселераторска схема преди обучението на младите новатори, която увеличава компетенциите им за стартирани на успешни начинания;

– разработване и функциониране на пре-акселераторските програми;

–      сътрудничество с регионални заинтересовани страни, създаване и функциониране на центрове за устойчивост и подкрепа на регионалната политика.

Как може да участвате в проекта Danube Energy+? Просто – кандидатвайте за Danube Energy+ Tool!

If you have an innovation energy solution, apply for the Danube Energy+ Tool – a pre-acceleration programme for young people with early-stage innovative green solutions.  Ако имате иновативно устойчиво решение, кандидатствайте за преакселераторската програма Danube Energy+ Tool, насочена към млади хора с иновативни идеи в начален стадий на развитие (ниво – концепция, идея, първоначален прототип).

Защо да кандидатствате?

Чрез програмата Вие:

– Ще имате подкрепата на водещи ментори, обучители и експерти в областта на устойчивостта и развитието на зелени бизнес модели

– Ще научите за бизнес планиране, маркетинг, анализ на вашите конкуренти, както и други ключови съставки за развитието на успешен и устойчив иновативен бизнес

– Ще представите разработената си бизнес идея пред жури, ментори и потенциални инвеститори

– Ще се срещнете и ще се свържете с хора с подобни на вашите интереси

Кандидатвайте тук: https://www.f6s.com/danubeenergyctbg/apply!

Повече информация за критериите за прием и условията на програмата ще намерите тук: DanubeEnergy+_Open_Call

for МЕНТОРИ и ОЦЕНИТЕЛИ:

Ако имате желаете да вземете участие в Пилотното обучение на Danube Energy+ Tool като ментор или оценител на кандидати, то: Изтеглете тази форма, попълнете я и я изпратете на info@cleantech.bg заедно с Вашето подписано CV.

Кандидатствайте още:

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Кого таргетира проектът:

  • Регионална публични администрация,
  • Университети,
  • МСП,
  • лица, действащи в подкрепа на бизнеса,
  • млади новатори и предприемачи

Проектът е финансиран от средства на Европейския съюз

Бюджет в евро

 Общо: 1.864.354

Принос от ЕФРР: 1318.195,3

Принос по ИПП: 139.729,8

Принос на ENI: 126.775,8

Начална дата                        Крайна дата

01.08.2018                              31-07-2021

 

Период за кандидатстване за преакселераторска програма: 28 януари – 28 февруари 2020 г.

Период на провеждане на преакселераторската програма: март – април 2020 г.

Координатор на Danube Energy+ от страна на Клийнтех България:

Дянка Алексиева
dianka@cleantech.bg

   Project co-funded by the European Union funds (ERDF, IPA, ENI)                                   

                 www.interreg-danube.eu/danube-energy

 

 

 

                                            A stream of cooperation

НОВИНИ:

Danube Energy+: Предизвикателство за иновации на студенти

Скъпи млади иноватори,Като партньори в проекта Danube Energy+, екипът на Cleantech България би искал да насочи вниманието ви към програмата WIEN ENERGIE, която би могла да бъде подходяща за студенти от вашата мрежа.Тъй като Предизвикателство за иновации на студенти...

EIT Climate- KIC Hub Bulgaria- Extension call for Hub Members

EIT Climate-KIC Hub в БЪЛГАРИЯ (управляван от Клийнтех България), представлява EIT Climate-KIC, най-голямото публично-частно иновационно партньорство в Европа, фокусирано върху изменението на климата, отправя покана за набиране на допълнителни членове на EIT...