Основните цели на Danube Energy+ са:

Да се създаде благоприятна среда, която да подпомогне младите иноватори да провокират промяна в областта на енергийната ефективност чрез стимулирането на млади новатори и създаване на иновативни стартиращи компании в Дунавския макрорегион.

Какви дейности включва проекта?

– обмен на добри практики, модели и опит в идентифицирането и мотивацията на отделните млади иноватори в регионалните екосистеми;

– разработване на инструмента „Дунавски енергиен инструмент“ като пре-акселераторска схема преди обучението на младите новатори, която увеличава компетенциите им за стартирани на успешни начинания;

– разработване и функциониране на пре-акселераторските програми;

–      сътрудничество с регионални заинтересовани страни, създаване и функциониране на центрове за устойчивост и подкрепа на регионалната политика.

Как може да участвате в проекта Danube Energy+? Просто – кандидатвайте за Danube Energy+ Tool!

If you have an innovation energy solution, apply for the Danube Energy+ Tool – a pre-acceleration programme for young people with early-stage innovative green solutions.  Ако имате иновативно устойчиво решение, кандидатствайте за преакселераторската програма Danube Energy+ Tool, насочена към млади хора с иновативни идеи в начален стадий на развитие (ниво – концепция, идея, първоначален прототип).

Защо да кандидатствате?

Чрез програмата Вие:

– Ще имате подкрепата на водещи ментори, обучители и експерти в областта на устойчивостта и развитието на зелени бизнес модели

– Ще научите за бизнес планиране, маркетинг, анализ на вашите конкуренти, както и други ключови съставки за развитието на успешен и устойчив иновативен бизнес

– Ще представите разработената си бизнес идея пред жури, ментори и потенциални инвеститори

– Ще се срещнете и ще се свържете с хора с подобни на вашите интереси

Кандидатвайте тук: https://www.f6s.com/danubeenergyctbg/apply!

Повече информация за критериите за прием и условията на програмата ще намерите тук: DanubeEnergy+_Open_Call

for МЕНТОРИ и ОЦЕНИТЕЛИ:

Ако имате желаете да вземете участие в Пилотното обучение на Danube Energy+ Tool като ментор или оценител на кандидати, то: Изтеглете тази форма, попълнете я и я изпратете на info@cleantech.bg заедно с Вашето подписано CV.

Кандидатствайте още:

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Кого таргетира проектът:

  • Регионална публични администрация,
  • Университети,
  • МСП,
  • лица, действащи в подкрепа на бизнеса,
  • млади новатори и предприемачи

Проектът е финансиран от средства на Европейския съюз

Бюджет в евро

 Общо: 1.864.354

Принос от ЕФРР: 1318.195,3

Принос по ИПП: 139.729,8

Принос на ENI: 126.775,8

Начална дата                        Крайна дата

01.08.2018                              31-07-2021

 

Период за кандидатстване за преакселераторска програма: 28 януари – 28 февруари 2020 г.

Период на провеждане на преакселераторската програма: март – април 2020 г.

Координатор на Danube Energy+ от страна на Клийнтех България:

Дянка Алексиева
dianka@cleantech.bg

   Project co-funded by the European Union funds (ERDF, IPA, ENI)                                   

                 www.interreg-danube.eu/danube-energy

 

 

 

                                            A stream of cooperation

НОВИНИ:

Трети бюлетин по проект GREen Startup Support (GRESS)

Представяме на Вашето внимание третия бюлетин по проект GREen Startup Support (GRESS), съфинансиран по програма за междурегионално сътрудничество INTERREG EUROPE. От него ще научите повече за работата на партньорите в подкрепа на местните институции при формулиране на...

2-ра международна конференция на тема „Иновационната екосистема в Дунавския макрорегион“ по проект Danube Energy+

Клийнтех България, SEE ICT Сърбия и партньорите по проект Danube Energy + имат удоволствието да Ви поканят на 2-рата Международна конференция на тема "Иновационната екосистема в Дунавския макрорегион", която ще се проведе на 8 юни 2021 г. от 10.00 до 15.00 часа онлайн...