Основните цели на Danube Energy+ са:

Да се създаде благоприятна среда, която да подпомогне младите иноватори да провокират промяна в областта на енергийната ефективност чрез стимулирането на млади новатори и създаване на иновативни стартиращи компании в Дунавския макрорегион.

Какви дейности включва проекта?

– обмен на добри практики, модели и опит в идентифицирането и мотивацията на отделните млади иноватори в регионалните екосистеми;

– разработване на инструмента „Дунавски енергиен инструмент“ като пре-акселераторска схема преди обучението на младите новатори, която увеличава компетенциите им за стартирани на успешни начинания;

– разработване и функциониране на пре-акселераторските програми;

–      сътрудничество с регионални заинтересовани страни, създаване и функциониране на центрове за устойчивост и подкрепа на регионалната политика.

Как може да участвате в проекта Danube Energy+? Просто – кандидатвайте за Danube Energy+ Tool!

If you have an innovation energy solution, apply for the Danube Energy+ Tool – a pre-acceleration programme for young people with early-stage innovative green solutions.  Ако имате иновативно устойчиво решение, кандидатствайте за преакселераторската програма Danube Energy+ Tool, насочена към млади хора с иновативни идеи в начален стадий на развитие (ниво – концепция, идея, първоначален прототип).

Защо да кандидатствате?

Чрез програмата Вие:

– Ще имате подкрепата на водещи ментори, обучители и експерти в областта на устойчивостта и развитието на зелени бизнес модели

– Ще научите за бизнес планиране, маркетинг, анализ на вашите конкуренти, както и други ключови съставки за развитието на успешен и устойчив иновативен бизнес

– Ще представите разработената си бизнес идея пред жури, ментори и потенциални инвеститори

– Ще се срещнете и ще се свържете с хора с подобни на вашите интереси

Кандидатвайте тук: https://www.f6s.com/danubeenergyctbg/apply!

Повече информация за критериите за прием и условията на програмата ще намерите тук: DanubeEnergy+_Open_Call

for МЕНТОРИ и ОЦЕНИТЕЛИ:

Ако имате желаете да вземете участие в Пилотното обучение на Danube Energy+ Tool като ментор или оценител на кандидати, то: Изтеглете тази форма, попълнете я и я изпратете на info@cleantech.bg заедно с Вашето подписано CV.

Кандидатствайте още:

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Кого таргетира проектът:

  • Регионална публични администрация,
  • Университети,
  • МСП,
  • лица, действащи в подкрепа на бизнеса,
  • млади новатори и предприемачи

Проектът е финансиран от средства на Европейския съюз

Бюджет в евро

 Общо: 1.864.354

Принос от ЕФРР: 1318.195,3

Принос по ИПП: 139.729,8

Принос на ENI: 126.775,8

Начална дата                        Крайна дата

01.08.2018                              31-07-2021

 

Период за кандидатстване за преакселераторска програма: 28 януари – 28 февруари 2020 г.

Период на провеждане на преакселераторската програма: март – април 2020 г.

Координатор на Danube Energy+ от страна на Клийнтех България:

Дянка Алексиева
dianka@cleantech.bg

   Project co-funded by the European Union funds (ERDF, IPA, ENI)                                   

                 www.interreg-danube.eu/danube-energy

 

 

 

                                            A stream of cooperation

НОВИНИ:

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ на проект Готови за предизвикателствата на ESG

Щастливи сме да споделим, че проектът Готови за предизвикателствата на ESG се посреща с голям интерес от малките и средни предприятия и стартъпите. Като част от дейностите, съвместно с норвежкия партньор Фронтиер Венчър, изготвихме Практическо ръководство за МСП и...

СЪБИТИЕ ЗА ОБМЕН в Норвегия по проект Готови за предизвикателствата на ESG

На 11.04.2024, Клийнтех България посети SHE Conference | 2024 в Осло, Норвегия, като част от събитие за обмен по проект Готови за предизвикателствата на ESG. Събитието се проведе с активното присъствие на партньорите по проекта от Норвегия – Фронтиер Венчър. В рамките...