От 2020г. екипът на  Клийнтех България е официален Хъб мениджър на EIT Manufacturing – иновационна общност, която свързва водещите производители в Европа. Подхранвани от силна интердисциплинарна и доверена общност, добавят уникална стойност към европейските продукти, процеси, услуги – и вдъхновяват създаването на глобално конкурентно и устойчиво производство.

Регионалният иновационен хъб на EIT Manufacturing в България работи в съответствие със стратегическите цели на EIT Manufacturing за ангажиране на местните заинтересовани страни в иновационни, образователни и предприемачески дейности и мобилизиране и свързване на местната екосистема с международните мрежи за изграждане на взаимовръзки и съвместни активности и подпомагане на местното иновационно представяне.

Какво е EIT?

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) е орган, създаден от Европейския съюз през 2008 г. с цел да увеличава възможностите на Европа в областта на иновациите. EIT e част от Horizon 2020, рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации. За да достигне до страните, които не участват в консорциума, където иновационният капацитет е умерен или скромен, EIT създаде регионална иновационна схема (RIS).

Какво е EIT Manufacturing?

Производствената индустрия е глобална база за просперитет и ключ към икономическата, социалната и екологичната устойчивост на Европа. Производството е основен двигател на индустриалните иновации, създаването на работни места и растежа за европейското общество.
EIT Manufacturing създава иновационна общност и изгражда мрежа от екосистеми, където хората могат да придобият умения и да намерят възможности.

За тази цел EIT Manufacturing обединява 60 водещи европейски партньори от бизнеса, образованието и научните изследвания от 17 държави.

Регионалният иновационен хъб на EIT Manufacturing в България действа като посредник между EIT Manufacturing и местните заинтересовани страни за насърчаване и подкрепа на основните дейност сред местни предприемачи, индустрии и публични институции чрез повишено участие в международните иновационни проекти и акселераторски програми на EIT Manufacturing, изграждане на информираност за EIT Manufacturing, създаване на взаимовръзки с публичните институции и подкрепа за регионалното развитие на модела на триъгълника на знанието на EIT.

Клийнтех България, като Регионален иновационен хъб на EIT Manufacturing в България, е точка за контакт за кандидатстване и участие в следните програми на EIT Manufacturing:

  • BoostUP!
  • BoostUP! Bridge
  • Educational programmes – Master and Doctoral
  • EVO-R
  • EIT Jumpstarter
  • SME Transform Call
  • Women Leaders