Technology to Market for Competitive Manufacturing in Europe – Tech2Market

Tech2Market, предлага акселераторска програма, целяща да подпомогне пазарната реализация на технологични решения за производствения сектор. Форматът на програмата е състезание за най-обещаващите научни и технологични екипи от Европа, които да бъдат подкрепени чрез индивидуално обучение по предприемачески умения от експертна мрежа от ментори.  ботените решения.

Номер на грантово споразумение: 22144
Финансиран по програма: EIT Manufacturing
Бюджет: 595 965 евро
Начална дата: 01.01.2022
Крайна дата: 31.12.2022
Продължителност на проекта: 12 месеца

Дейностите по проекта обхващат:

  • Избор на ментори, които да подкрепят екипите по време на програмата и да изградят у тях капацитет и умения
  • “Train the Trainer” програма за ментори, чрез която професионалистите да надгардят познанията си по темите презентиране, дефиниране на проблем, бизнес моделиране и планиране за излизане на пазара.
  • Акселераторска програма, чрез която избрани екипи ще участват в два Bootcamp-а и осем седмична менторска програма.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:

  • Подпомагане на най-амбициозните предприемачи, разработващи технологични решения за производствения сектор.
  • Подпомагане пазарната реализация на технологични решения за производствения сектор
  • Изграждане на ново поколение ментори и предприемачи в производствения сектор, които имат уменията да превърнат своите разработки в решения, носещи добавена стойност за бизнеса

Партньори:

INESC TEC, Португалия

Building Global Innovators (BGI), Португалия

Łukasiewicz-PIAP, Полша

MADE, Италия

Cleantech Bulgaria (CTBG), България

Buildit, Латвия