City Loops – Circular Business Innovations for Sustainable Urban Transitions е обучителен проект, финансиран от EIT Climate-KIC в периода 07/2019 – 12/2020 г., който има за цел да повиши капацитета в кръговите бизнес решения сред професионалисти от конкретен сектор и формира общност, в която в последствие самостоятелно да обменят знания по темата. Проектът се изпълнява от партньори от Германия (Provadis, Circular Berlin, Wuppertal Institute), Шотландия (The University Court of the University of Edinburgh – ECCI) и България (Клийнтех България).

През 2019 г., партньорите участваха в подготвителни обучения по инструменти за идентифициране на отпадъци, проследяване на материалните потоци и разработване на кръгови бизнес модели. През 2020 г. всеки партньор е отговорен за провеждането на три-дневни обучения с представители на конкретен сектор за запознаване и работа по инструментите.

В качеството си на локален партньор и изпълнител, екипът на Клийнтех България е ангажиран в подготовката и адаптирането на материалите и инструментите за местния контекст. Обучителната фаза трябва да се проведе в периода август – октомври 2020 г. и е насочена към представители на строителния сектор. Строителният сектор е приоритетен за ЕС в прехода към зелена и кръгова икономика и декарбонизацията му ще бъде едно от основните предизвикателства за политиката на ЕС през следващото десетилетие.