Young Innovators fostering citizen Engagement for sustainable and fair Transformation and Innovation (YETI)

Проектът Young Innovators fostering citizen Engagement for sustainable and fair Transformation and Innovation (YETI) цели да изследва как програмата Young Innovators може да служи като платформа за ангажиране на гражданите. Ангажираността на гражданите е от решаващо значение, за съществяване на трансформациите за устойчивост, но днешните младежи, като жители на устойчивите квартали на бъдещето, нямат глас в това, как тези бъдещи квартали ще изглеждат .

Главният фокус е върху ролята на учениците в ангажирането на гражданите, третирането на младите хора като заинтересовани страни в прехода към по-добро бъдеще за обществото и укрепването на сътрудничеството между младежките организации за климата в различните страни, в които се провежда програмата Young Innovators.

Проектът цели да даде глас на младите хора и да инвентаризира техните мнения в образователна програма на EIT Climate-KIC, Young Innovators, която в момента се изпълнява в редица държави-членки на ЕС.

Номер на проекта: KA220-SCH-92CCD5EC

Продължителност: 01.03.2022 – 01.03.2025

Бюджет: 259 220,00 €

Цели на проекта:

I. Овластяване на хората чрез гражданска ангажираност

Принос към прехода към устойчивост и иновациите с програмата Young Innovators (YI).

 • Проучване на организации в областта на прехода към устойчивост, които са изправени пред съпротива от страна на гражданите.
 • Изграждане на екосистеми както с организации за ангажиране на гражданите, така и с организации, които предизвикват съпротива, но искат да работят върху устойчивостта.
 • Обсъждане на понятия като демократизиране на прехода, разликата между богати и бедни и гражданска наука в училищата.

II. Овластяване на младежите в рамките на програмата YI

Демократизиране на програмата YI и даване на глас на младите хора като истински заинтересовани страни в прехода.

 • Задаване на въпроси като: “Как могат учениците да участват в учебният си процес за устойчивост?” заедно с учениците и учителите.
 • Подкрепа на учители и на ученици в процеса на позволяване на учениците да повлияят върху програмата YI.
 • Създаване на пространства, където младежите могат да изразят мнението си и да генерират идеи, базирани на проучване на гореспоменатите въпроси.

III. Насърчаване на сътрудничеството и образованието

 • Образоване на младите хора да бъдат независими, силни и далновидни дейци на промяната.
 • Насърчаване на сътрудничеството между програмата YI и младежките климатични организации.
 • Свързване на младежи и младежки организации в цяла Европа.
 • Преминаване към „трансформиращо обучение“: трансдисциплинарен подход, който признава, че е необходим нов тип капацитет и образование.

Очаквани резултати:

 • Позволяване на програмата Young Innovators да обучи ученици как да ангажират гражданите за справяне с предизвикателствата, свързани с климата и околната среда, както е описано в Европейската зелена сделка като „задача на това поколение“.
 • Предлагане на методологичен подход и предприемаческо мислене, така че да могат учителите и учениците да променят икономиката и общество чрез визуално мислене и техники за участие, предлагани от програмата Young Innovators.
 • Европейският зелен пакт се застъпва за „активно обществено участие и доверие в прехода“. YETI има за цел да добави това трансдисциплинарното измерение на гражданите към образованието за устойчивост.
 • Обучаване на учениците да бъдат силни и независими дейци на промяната с капацитет за ангажиране на гражданите, като по този начин им се дава възможност да ангажират и мобилизират местните общности да си сътрудничат за създаване на реални, работещи решения на местните климатични предизвикателства.

Партньори: