Circular Learning Hub (CL-Hub): A Learning Hub for the Engagement and Ecosystem Transition towards Circular Thinking е обучителен проект, финансиран от EIT Climate-KIC в периода 07/2019 – 12/2020 г., който има за цел да подмогне прехода към нисковългеродна икономика сред предприемачи и инвеститори. Проектът се изпълнява от партньори с експертиза в иновациите и устойчивото развитие в три европейски държави – Италия (Universita Politecnica delle Marche, ENEA, AESS), Гърция (Athena Research and Innovation Center in Information, Communication and Knowledge Technologies) и България (Клийнтех България).

Дейностите са разпредели в две фази на физическо изпълнение: експериментална и обучителна. В експерименталната фаза ще бъдат приложени набор от въпросници за оценка на нивото на знания в климатичните промени и рисково поведение на участниците при инвестиции. Клипове с виртуална реалност, показващи влиянието на изменението на климата върху природната и градската среда, ще бъдат използвани за пръв път в подобен тип изследване с цел да провокират промяна в нагласите на участниците. В обучителната фаза ще бъдат проведени работни срещи с представители на бизнеса за запознаване с инструменти за кръгови решения, които да изполват в практиката си.

В качеството си на локален партньор и изпълнител, екипът на Клийнтех България участва в съвместната подготовка на експерименталните и обучителни формати в проектния консорциум през 2019 г. и началото на 2020 г. и е отговорен за провеждането на ескпериментите и обученията с местни заинтересовани страни в края на 2020 г.