Готови за предизвикателствата на ESG

ESG (environmental, social, governance) e европейски набор от стандарти за екологично, социално и корпоративно управление, което води към устойчивост и успех. Благодарение на проекта Клийнтех България ще придобие необходимата експертиза за ползите от ESG и в последствие ще консултира компаниите как успешно да го прилагат. Проектът предвижда изготвяне и пилотиране на ESG обучение, в което ще участват представители на МСП и старт-ъпи от България. Те ще се запознаят с европейската ESG рамка и ще придобият ценни знания как ESG ще помогне техният бизнес да бъде в синхрон с необходимата грижа за околната среда и същевременно да бъде устойчив, печеливш и успешен. В допълнение ще бъдат проведени събития с участието на норвежките партньори, които ще представят добри европейки практики за прилагането на ESG.

Номер на договор: 2022/360493

Финансиран по програма: „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП” по инструмента „Иновация Норвегия“ на Норвежкия финансов механизъм

Бюджет: 86 140 евро

Начална дата: 21.04.2023

Крайна дата: 20.04.2024

Продължителност на проекта: 12 месеца

Дейностите по проекта обхващат:

  • Изготвяне на практически наръчник за МСП за ESG
  • Изготвяне на ESG обучителен модул и материали
  • Провеждане на пилотно ESG обучение с представители на МСП и старт-ъпи
  • Онлайн събития за обмен на опит и създаване на връзки
  • Финално събитие за представяне на европейски добри ESG практики с участието на норвежкия партньор

Партньори:

Практическо ръководство за МСП и стартъпи по ESG отчитане

Можете да намерите нашето практическо ръководство за ESG рамката и отчитане ТУК

Дипляна към ръководството