Център за Професионално Обучение

Центърът за професионално обучение „Аспекти“ към „Клийнтех България“ ООД е лицензиран в НАПОО с №2019121503 от 12.11.2019 г. 

Центърът предлага професионално обучение за придобиване на степен на професионална квалификация по 8 професии и 8 специалности

Професионално направление: „Администрация и управление“, код 345

 1. Професия: „Сътрудник в малък и среден бизнес“, код 345050.

1.1. Специалност: „Малък и среден бизнес“, код 3450501, втора степен на професионална квалификация.

 1. Професия: „Касиер“, код 345060.

2.1. Специалност: „Касиер“, код 3450601, първа степен на професионална квалификация. Професионално направление: „Секретарски и административни офис дейности“, код 346.

 1. Професия: „Офис – секретар“, код 346020.

3.1. Специалност: „Административно обслужване“, код 3460201, втора степен на професионална квалификация. Професионално направление: „Приложна информатика“, код 482.

 1. Професия: „Оператор на компютър“, код 482030.

4.1. Специалност: „Текстообработване“, код 4820301, първа степен на професионална квалификация.

Професионално направление: „Строителство“, код 582

 1. Професия: „Помощник в строителството“, код 582080.

5.1. Специалност: „Основни и довършителни работи“, код 5820801, първа степен на професионална квалификация. Професионално направление: „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“, код 811.

 1. Професия: „Хотелиер“, код 811010.

6.1. Специалност: „Организация на дейностите в места за настаняване“, код 8110103, втора степен на професионална квалификация.

 1. Професия: „Камериер“, код 811030.

7.1. Специалност: „Хотелиерство“, код 8110301, първа степен на професионална квалификация.

 1. Професия: „Работник в заведенията за хранене и развлечения“, код 811090.

8.1. Специалност: „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения“, код 8110901, първа степен на професионална квалификация.

Центърът предоставя обучения и по ключови компетентности, определени в Европейската референтна рамка. Темите, по които се провеждат обученията, са следните:

 1. „Създаване на мрежи от партньорства“
 2. „Развитие на ефективни презентационни умения и работа с медии“
 3. „Работа с клиенти със специфични потребности“
 4. „Екипна ефективност“
 5. „Ефективно управление на времето“
 6. „Управление на конфликти и кризи“
 7. „Управление на промяната“
 8. „Лидерство“
 9. „Междукултурна комуникация, толерантност и антидискриминация“
 10. „Успешно общуване в делова и неформална среда“

За повече информация можете да се свържете с нас на посочените в меню „Контакти“ телефони и имейл.