Balkan Circular and Climate Innovation Beacons (CE Beacons)

В балканските държави разбирането за кръгова икономика все още се основава само на рециклиране. Внедряването на кръгови бизнес модели и възможностите, които произлизат от тях изостава спрямо общото представяне на компаниите в Европа и инициативите за кръгова икономика са все още в начален етап на развитие.

Компаниите в балканския регион скоро ще се пренасочат от рециклиране към бизнес иновации.

CE Beacons представлява иновационна екосистема в кръговата икономика, изградена върху експертиза и висококачествено внедряване на кръгови решения. Чрез системна бизнес подкрепа, CE Beacons ще катализира развитието и внедряването на кръгови решения.

Номер на грантово споразумение: 210078
Финансиран по програма: EIT Climate KIC
Бюджет: 399 145.25 евро
Начална дата: 01.01.2022
Крайна дата: 31.12.2022
Продължителност на проекта: 12 месеца

Дейностите по проекта обхващат:

  • Подкрепа за компании в техния преход към кръгови бизнес модели чрез разработване и предоставяне на услуги
  • Оценка и привеждане в съответствие политиките, взимайки предвид регионалните нужди
  • Преодоляване на различията между иновационните центрове, бизнеса и политикоправещите

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:

  • Създаване и стартиране на екосистема за сътрудничество, насочена към бизнеса, градовете, иновационни центрове, иноватори и експерти, фокусиращи се върху системното и иновативно развитие на кръговата икономика в Балканския регион.

Партньори:

CirEkon, Сърбия

Chamber of Commerce and Industry of Serbia, Сърбия

ATHENA Research Centre, Гърция

Chamber of Commerce and Industry of Timisoara, Румъния

Wuppertal Institute, Германия

Cleantech Bulgaria (CTBG), България

REIC, Босна и Херцеговина