MariTech Talent Project

Проектът е насочен към разработване на програма за развитие на умения, свързани с двойния преход, която обединява професионалисти от морската индустрия и иновативни предприятия с конкретни дигитални решения във взаимен обучителен процес.

Обучителната програма MariTech Talent има за цел да предостави унифицирана услуга за изграждане на зелени и дигитални умения и повишаване на квалификацията, пригодена да отговори на специфичните нужди на индустрията, като същевременно дава принос за постигане на резултати и въздействия, насочени към „етичното развитие на дигиталните и индустриални технологии, ориентирани към човека”. Той се фокусира върху прилагането на системен подход към използването на технологии в обществото и индустрията, с особен акцент върху нуждите на морските компании и тяхната работна сила. Това е иновативен подход за обучение, който осигурява стандартизирано развитие на двойни умения и компетенции чрез технологично усвояване, като по този начин насърчава модернизацията на морската индустрия.

Консорциумът от 5 партньора, ръководен от Клийнтех България в ролята си на координатор, Беневент (България), Кипърският Технологичен Университет (Кипър), ATHENA RS (Гърция) и Chrysalis Leap (Кипър) ще предложи холистична рамка за придобиване на умения, свързани с двойния преход, който може да се прилага двупосочно, като в същото време може да отговори на специфичните нужди от обучение на всяка компания в морската индустрия.. Проектът прилага модел на двойно сътрудничество за разработване на програма и модел на вътрешно предприемачество, използван за рамката на обучението.

Ще бъде създаден хибриден югоизточен Възел за сътрудничество, осигуряващ както дигитална, така и физическа платформа за съвместна работа по разработването и прелдагането на програмата за таланти MariTech. Платформата ще включва участието на представители на морската индустрия, доставчици на висше и професионално образование и обучение, отговорни национални и регионални власти в България, Кипър и Гърция и в същото време ще осигури прякото участие на представители на паневропейски инициативи за развитие на ключови индустриални умения.

Номер на грантово споразумение: 101135888

Финансиран по програма: Хоризонт Европа

Бюджет: 499 375.00 евро

Начална дата: 1 Декември 2023

Крайна дата: 30 Ноември 2025

Продължителност на проекта: 24 месеца