CERESCircular innovation Ecosystem REdesigning Skills

Клийнтех България изпълнява проект CERESCircular innovation Ecosystem REdesigning Skills в партньорство с 10 организации от 6 европейски страни, между които висши учебни заведения, центрове за професионално обучение, сертифициращи организации, представители неправителствения сектор и бизнеса.

Основната цел на проекта е да подкрепи екологичния преход на производствената система чрез въвеждане на темата „кръгова икономика“ във висшето и професионалното образование. В рамките на проекта ще бъдат разработени и пилотирани курсове и сертификационна рамка, подкрепящи прехода към зелена икономика и Индустрия 4.0.

Номер на грантово споразумение: 101111684

Финансиран по програма: Еразъм+

Бюджет: 1 241 627.00 €

Начална дата: 01.06.2023

Крайна дата: 31.05.2026

Продължителност на проекта: 36 месеца

Линк към страницата на проекта: Ceres Project (circularceres.net)

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:

  • Проучване на нуждите за професионално развитие и умения, свързани с прехода към кръгова икономика
  • Изготвяне на обучителни програми за университети и центрове за професионално обучение на база на резултатите от анализа, които обхващат новите тенденции в технологиите и иновациите
  • Пилотиране на обучителните програми в университети и центрове за професионално обучение
  • Създаване на дигитален иновационен хъб по кръгова икономика CE DIH, който ще съдържа MOOC (платформа за онлайн обучение), базирана на създадените обучителни материали, ще домакинства хакатони и ще създава връзки между заинтересованите страни
  • Дейности за управление на проекта и популяризиране на резултатите

Партньори:

Co-Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.