Smart Educational Framework for DIGItalization – SmartDIGI

SmartDIGI цели да подобри иновационния капацитет на страните, които са част от регионалната иновационна схема. Проектът  представя иновативен образователен подход, като  повишава дигиталните умения на производствените МСП и насърчава дигитализацията в контекста на Индустрия 4.0.

SmartDIGI предоставя програма, в която студенти, учени и служители на МСП работят заедно по разрешаване на реални производствени предизвикателства. Използваната методология, заедно със събития за популяризирането им, спомага за развитие на умения от страна на участниците и прилагане на разработените решения.

Номер на грантово споразумение: 22240
Финансиран по програма: EIT Manufacturing
Бюджет: 249 189 евро
Начална дата: 01.01.2022
Крайна дата: 31.12.2022
Продължителност на проекта: 12 месеца

Дейностите по проекта обхващат:

  • Разработване на образователна рамка и методология, включваща описание на обучителния подход.
  • Създаване на обучителни модули, които да достигнат до потребителите чрез дигитална платформа. Една от темите предоставя информация, относно организиране и провеждане на обучителните формати.
  • Развитие на мрежа за обмен на знания, включваща университети, изследователски организации и производствени МСП.
  • Реализиране на обучителни формати в пет държави, фокусирани върху намиране на решение на актуални предизвикателства в индустрията, свързани с дигитализацията.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:

  • Сътрудничеството между академичните среди и индустрията ще бъде от полза за социалния и икономическия растеж на страните и регионите, където се прилага моделът.
  • Компаниите ще получат достъп до експертни знания и набор от нови идеи, които са резултат от научноизследователска и развойна дейност.
  • Служители и студенти ще развият своите умения и компетенции, в областта на високите технологии и дигитализацията, чрез участие в обучителни формати и разрешаване на реални производствени предизвикателства.
  • Академичните среди ще валидират своите изследвания, чрез решение на реални предизвикателства в компаниите.

Партньори:

Laboratory for Manufacturing Systems and Automation, University of Patras (LMS), Гърция

Czech Technical University in Prague (CTU), Чехия

Tecnalia, Испания

IMH, Испания

LINPRA, Литва

Cleantech Bulgaria (CTBG), България

Intechcentras, Литва