BEAGLE – BLUE OCEAN STRATEGY FOR VALUE CREATION

Базиран на стратегията „Син океан“, основна цел на проект BEAGLE е реализиране на нови пазари за развитие на бизнеса (BLUE OCEAN STRATEGY), чрез създаване на стойност и интегриране на иновации за развитие и устойчивост предложени от научноизследователската общност.

Номер на грантово споразумение: 101131728

Финансиран по програма: Хоризонт Европа

Начална дата: 01.01.24

Крайна дата: 31.12.2026

Продължителност на проекта: 36 месеца

Дейностите по проекта обхващат:

  • Сформиране на екипи за оценка на иновациите, обмяна на опит,  знания и локализиране на нови пазарни ниши;
  • Отворена покана за набиране на участници и идентифициране на нови пазарни ниши;
  • Провеждане на обучения и семинари за методологично картографиране на необходимите от страна на индустрията решения;
  • Изработка на набор от видеа с предложения за иновативни решения за създаване на стойност;
  • Организиране на двустранни срещи и създаване на ефективна платформа за комуникация и връзка между бизнеса и академичната общност;

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:

  • Изграждане на устойчиви връзки между академичната общност и индустрията;
  • Създаване на нови пазарни ниши и възможности за развитие на бизнеса;
  • Осигуряване на продукти и услуги с висока добавена стойност;

Партньори:

Клийнтех България участва в проекта в партньорство с: UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI (Испания), UNIVERSITY OF WEST BOHEMIA (Чехия) UNIVERSITY WEST  (Швеция),  F6S NETWORK IRELAND LIMITED (Ирландия), “ FUNDACION PARA LA PROMOCION DE LA INNOVACION INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO EN LA INDUSTRIA DE AUTOMOCION DE GALICIA“(Испания), NextMove (Франция), ASSOCIATION OF THE CZECH CHEMICAL INDUSTRY (Чехия), UNIMOS (Полша).

Association of Chemical Industry of the Czech Republic