SuSMo (Sustainable Urban Shared Mobility), финансиран от EIT Climate-KIC, работи с градове-партньори (Стокхолм, Мадрид, Болоня и София) за трансформиране на начина за внедряване на системи за споделена мобилност в Европа и разработването на визия за градовете за декарбонизиране на транспортните системи.

Проектът създава общност от експерти от публичния и частния сектор, които да се обядинят около общи цели за по-чист и по-зелен споделен транспорт и да работят съвместно с ключови фигури в градовете-партньори и в сектора на споделена мобилност.

Целите на проекта е да определи нуждите, проблеми и теми на интерес на организациите, ангажирани с внедряването на услуги за споделена мобилност и да създаде насоки с добри практики и инструменти, които градовете в Европа да могат да използват в прехода към устойчива споделена мобилност.

На местно ниво, Клийнтех България работи със структури на Столична Община (Център за Градска Мобилност и Зелена София) за оценяване на нуждите на местните заинтересовани страни, както и за съвместно създаване на инструменти за преход към декарбонизация на системите за градска мобилност.