Artificial Intelligence in Manufacturing for Sustainable Applications at SMEs – AIRISE

AIRISE ще създаде подкрепяща екосистема за развитие на решения от изкуствения интелект в производствените компании в Европа – малки и средни предприятия – които да допринесат за подобрена ресурсна ефективност и иновативни бизнес модели в изцяло дигитална среда.

AIRISE ще разработи и предложи експертни услуги и изграждане на капацитет на разположение на производствените компании чрез провеждането на отворени процедури за кандидатстване. С допълнение на тези дейности,  AIRISE ще изгради общности от професионалисти, които ще подкрепят развитието на решения за изкуствен интелект и след приключване на проекта.

Номер на грантово споразумение: 101092312

Финансиран по програма: ICT Innovation for Manufacturing Sustainability in SMEs (HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-06)

Бюджет: 7 738 776.25 €

Начална дата: 01.01.2023

Крайна дата: 30.06.2026

Продължителност на проекта: 42 месеца

Дейностите по проекта обхващат:

  • Разработване на услуги за прилагане на решения на изкуствения интелект в производствени малки и средни предприятия (МСП)
  • Развитие на екосистеми от технологични доставчици, изследователи, бизнес консултанти
  • Създаване на общност от асоциации и клъстери, обучени в сферата на прилагането на изкуствения интелект в производствения сектор
  • Организиране и изпълнение на 5 отворени покани за кандидатстване за МСП за експерименти с решения на изкуствения интелект
  • Eкспертна подкрепа за компаниите при изпълнение на експериментите с изкуствен интелект

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:

  • Създаване на AIRISE екосистема от експерти и технологични доставчици
  • Достигане до 1500 МСП и скрининг на приложения на изкуствения интелект в производствените процеси
  • Изготвяне на оценки за експеритенти с изкуствен интелект за 500 МСП
  • Провеждане на експерименти за валидиране на решения на SRL7 за 60 МСП
  • Организиране и подкрепа за пилотни дейности в 15 МСП

Партньори:

AIRISE събира в стратегическо сътрудничество партньори от 11 европейски държави: България, Гърция, Литва, Испания, Норвегия, Германия, Белгия, Нидерландия, Чехия, Унгария и Франция.