Млади Иноватори в България

Програмата Young Innovators е подкрепена от Climate KIC, част от Европейския институт по иновации и технологии (ЕИТ) – звено на ЕС, и се провежда в над 20 европейски държави. В България програмата координира Клийнтех България – официален партньор на общностите на ЕИТ за страната.

Основната тема на програмата е идентифицирането на климатични предизвикателства, пред които сме изправени в момента. Заедно с партньорите ни от EIT смятаме, че преподавателите и младите хора ще бъдат критична част от нормализирането на климата. Програмата Young Innovators е подходящият инструмент, който да ги подкрепи в това предизвикателство.

Какви са дейностите по програмата?

Обучение на учители

Програмата Млади Иноватори подкрепя учителите с нови знания и практики за системно мислене и разрешаване на проблеми в класната стая. Целта на обучението за учители е да въведе подход за системна иновация, който насърчава осведомеността относно предизвикателствата в областта на климата и насърчава творческото мислене и способностите за иновации в областта на климата на по-младото поколение (12-18 годишни).

Работа в клас

Имаме удоволствието да подкрепим учителите и техните ученици в това учебно пътешествие към създаване на решения за изменението на климата.

Програмата „Млади иноватори“ е разделена на четири учебни модула, които водят участниците през всяка стъпка от това преживяване.

Климатон

Учениците работят фокусирано върху предизвикателствата на града, в който живеят и разработват решения под формата на проект или бизнес идея.

Какво ще получат учениците в процеса на програмата?

Умения за работа в екип
Инструменти за визуално мислене
Умения за разрешаване на предизвикателства
Техники за справяне с трудности
Възможност за контакти с местната екосистема
Младите хора скоро ще станат лидери в обществото и тази програма е огромна възможност за повишаване на осведомеността и даване на възможност на бъдещото ни поколение да направи иновации в областта на климата.