AgroDigiRise: Европейски цифров иновационен хъб за земеделие в Южен централен регион

АгроХъб.БГ е Европейски цифров иновационен хъб (ЕЦИХ) за Южен централен регион, одобрен по програма “Цифрова Европа” с проект AgroDigiRise. Изпълнява се от консорциум с разнообразен профил и опит – браншови организации, научни, изследователски и развойни звена, обучителни институции, технологични компании и стартъпи, вносители на земеделска техника, експертни организации за бизнес развитие, обединени да работят за по-модерен, ефективен и дигитализиран агро-хранителен сектор. Асоцииран партньор е Община Пловдив.

Целта на проекта е развиването на потенциала на агросектора чрез предоставяне на достъп по технологични решения и набор от услуги, подпомагащи дигиталната трансформация.

Номер на грантово споразумение: 101083473

Финансиран по програма: DIGITAL-2021-EDIH-01

Бюджет: 3 592 383,76 евро

Начална дата: 1 ноември 2022

Крайна дата: 31 октомври 2025

Продължителност на проекта: 36 месеца

Дейностите по проекта обхващат:

  • Aвтоматизиране на процеси, оптимизиране на ресурси, умна агрономия, чрез които земеделието на бъдещето да се случи днес.
  • Създаване на единно гише за услуги, насочени към земеделските производители, МСП и всички участници в агро-хранителната верига, както и към публичния сектор в Южен централен регион.

  • Подпомагане на земеделците, МСП и цялата агро екосистема в процеса на цифрова и “зелена” трансформация чрез безвъзмездно предоставяне на интегрирано портфолио от услуги, съобразени със специфичните нужди на ползвателите.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:

  • Оптимизация на процесите и намаляване на разходите, свързани с производството.
  • Въвеждане на практики за умна агрономия.
  • Рентабилност и качество
  • Повишаване на конкурентоспособността на българския агро-сектор.
  • Създаване на условия за зелена икономика.

Партньори: