От 2021 г. екипът на Cleantech Bulgaria подкрепя развитието на екосистемата в България със секторен фокус около суровините.

 

Какво е EIT?

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) е орган, създаден от Европейския съюз през 2008 г. с цел да увеличава възможностите на Европа в областта на иновациите. EIT e част от Horizon 2020, рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации.

Какво е EIT RawMaterials?

EIT RawMaterials е паневропейски консорциум, който се фокусира върху предприемачеството и иновациите в сектора на суровините.
Той осигурява среда за сътрудничество за пробивни иновации, като свързва бизнеса с академичните среди, изследванията и инвестициите. EIT RawMaterials също така инвестира в бъдещо поколение иноватори в сектора на суровините чрез инициативи, вариращи от образование на ученици до по-високи квалификации за професионалисти в индустрията.

Иновационни области: