Winter school on Exploration and Education for Urban Mobility Leaders – EXCEL

EXCEL дава възможност на студенти от RIS държави, съгласно Регионалният набор от показатели за иновациите, да вземат участие в Зимно Училище, посветено на придобиването на нови знания в областта на градската мобилност и целящо да превърне младите хора в активни създатели на бъдещето на транспорта и устойчивото градско планиране. Чрез интересни и увлекателни преживявания студентите ще придобият надграждащи знания за иновациите и предприемачеството в градската мобилност и ще разработят решения в сътрудничество с експерти и заинтересовани страни. По време на Зимното училище на участниците ще бъдат представени и възможностите на EIT UM Master School, насърчаващи по-нататъшния им стремеж към образование. Докато изграждат предприемаческо мислене чрез програмата на училището, участниците ще станат част от вдъхновяващи дейности, ще получават напътствия от лидери в индустрията, ще изследват авангардни технологии и ще се ангажират с местните екосистеми за мобилност.

Проектът EXCEL е сътрудничество между Малтийския колеж по изкуства, наука и технологии (MCAST) – лидер сред образователните институции в Малта, Project Aegle Foundation (PAF) с опит в сътрудничеството с Органа за транспорт в Малта към Министерство на транспорта, Органа за регионално развитие на Гозо и заинтересовани страни от индустрията, и Клийнтех България с установени дългогодишни партньорства с Център за градска мобилност, София, Столична община, Индустриален клъстер за електрически превозни средства и мрежи от университети.

Номер на грантово споразумение: 23675

Финансиран по програма: EIT Urban Mobility

Бюджет: EUR 104 032

Начална дата: 01.08.2023

Крайна дата: 30.04.2024

Продължителност на проекта: 9 месеца

Дейностите по проекта обхващат:

  • Извършване на оценка на нуждите за идентифициране на пропуските в знанията и уменията в иновациите и предприемачеството в областта на градската мобилност с цел определяне на учебните цели.
  • Разработване на учебна програма, която обхваща подходящи теми, включително анализ на проблеми, иновационни стратегии, бизнес модели и решения за устойчива градска мобилност.
  • Набиране на квалифицирани и мотивирани студенти от всички страни на RIS с цел покриване на широк спектър от географски местоположения и осигуряване на разнообразно и глобално представителство в Зимното Училище.
  • Провеждане на онлайн подготвителна седмица и седмица на учебно посещение в Малта и Гозо.
  • Популяризиране на магистърските програми на EIT UM.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:

  • Преодоляване на пропуските в знанията за градската мобилност чрез изчерпателна учебна програма и практически опит за 40 участници от RIS държави.
  • Активно ангажиране и сътрудничество между студенти, представители на индустрията и академични експерти.
  • Развитие на предприемаческо мислене и съвместно решаване на проблеми с повишена ангажираност на индустрията и градската управа.

Партньори: