От 2016г. екипът на  Клийнтех България е официален Хъб мениджър на EIT Climate-KIC – водещата европейска общност за знания и иновации, работеща за ускоряване на прехода към икономика с нулеви въглеродни емисии. Хъбът в България работи с местната екосистема за иновации, която се състои от различни организации (МСП, университети, лаборатории, НПО, региони и градове) и иноватори (студенти, изследователи, предприемачи). Нашата цел е развитието на иновациите в областта на климата чрез акселераторски и образователни проекти и установяване на структуриран диалог с националните, регионалните и местните власти.

Какво е EIT?

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) е орган, създаден от Европейския съюз през 2008 г. с цел да увеличава възможностите на Европа в областта на иновациите. EIT e част от Horizon 2020, рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации. За да достигне до страните, които не участват в консорциума, където иновационният капацитет е умерен или скромен, EIT създаде регионална иновационна схема (RIS).

Какво е EIT Climate-KIC?

Climate-KIC идентифицира и подкрепя иновациите, които помагат на обществото да смекчи и да се адаптира към изменението на климата. Те вярват, че декарбонизираната, устойчива икономика е не само необходима за предотвратяване на катастрофалните климатични промени, но и предлага множество възможности за бизнеса и обществото.
Координатор на Хъб-а:
Клийнтех България (КТБГ) – иновационната и технологична мрежа в България е координатор, който обхваща всички дейности, свързани с управлението на Хъб-а (оперативни и финансови). КТБГ също се грижи за развитието на цялостната мрежа от хъбове (координация и контакт с останалите хъб мениджъри).
Членове на Хъб-а:
Асоциация за развитие на София (АРС) допринася за комуникацията и обхвата на разпространение на информация, привлича съответните заинтригувани групи от публичния и частния сектор, както и всеки, който има интерес към дейностите на Хъб-а.
Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) е публична организация, действаща към Министерството на Здравеопазването в България. Тя обединява съответните заинтересовани страни от публичния и частния сектор, работещи в областта на климатичните промени и свързаните с тях въздействия върху здравето.
През следващите години членовете на хъба ще продължават да развиват местната екосистема и скоро тя ще стане част от голямото семейство на EIT Climate-KIC с цел да се създават нови експерименти, базирани на иновации, и обединяване на хъбовете в мрежата.