ENDURANCE: Innovative training to integrate the European Green Deal’s strategies in SMEs and startups by creating a Green Accelerator methodology for EU clusters

Клъстерите са сред основните участници и посредници в създаването на европейски мрежи и съюзи в подкрепа на зеления преход чрез обмен и насочване на опит и знания, които да улеснят устойчивото надграждане на индустриалната среда.

ENDURANCE предвижда разработването паневропейска методология за ускоряване на зеления преход за клъстери на територията ЕС, чрез която да се спомогне интегрирането на стратегиите за зелен преход в МСП и стартиращи фирми, с цел култивиране на следващото поколение зелени лидери с ясна визия за устойчиво бъдеще.

Номер на грантово споразумение: KA220-VET-82D5526E

Финансиран по програма: Erasmus+

Бюджет: 250 000 евро

Начална дата: 1 октомври 2023

Крайна дата: 31 септември 2025

Продължителност на проекта: 24 месеца

Дейностите по проекта обхващат:

  • Създаване на сценарии и глобална учебна програма за устойчивост, предприемачество и иновации;
  • Разработване на методологичен наръчник за зелено ускорение за клъстерни екипи;
  • Изработка на набор от видео инструменти за добри практики за зелен растеж и стратегии за екологични иновации;
  • Предоставяне на ръководство за фасилитатори и набор от инструменти за семинари относно зелено ускоряване за екипи за управление на клъстери;

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:

  • Улесняване на зеления преход в клъстери и МСП чрез повишаване на умения и преквалификация на човешки ресурси в отговор на нарастващата нужда от зелени секторни умения;
  • Осигуряване на съвместимост между икономическото развитие и опазването на околната среда в индустрията с цел извеждане на ЕС в челните редици на борбата срещу изменението на климата.
  • Подкрепени МСП и новосъздадени предприятия в страните членки с екологично и социално въздействие, за да процъфтяват не само в своите сектори, но и за да привличат най-квалифицираните работници.

Партньори:

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.