Artificial Intelligence in Manufacturing for Sustainable Applications at SMEs – AIRISE

Artificial Intelligence in Manufacturing for Sustainable Applications at SMEs – AIRISE

Artificial Intelligence in Manufacturing for Sustainable Applications at SMEs – AIRISE AIRISE ще създаде подкрепяща екосистема за развитие на решения от изкуствения интелект в производствените компании в Европа – малки и средни предприятия – които да допринесат...
Technology to Market for Competitive Manufacturing in Europe – Tech2Market

Technology to Market for Competitive Manufacturing in Europe – Tech2Market

Technology to Market for Competitive Manufacturing in Europe – Tech2Market Tech2Market, предлага акселераторска програма, целяща да подпомогне пазарната реализация на технологични решения за производствения сектор. Форматът на програмата е състезание за...
Smart Educational Framework for DIGItalization – SmartDIGI

Smart Educational Framework for DIGItalization – SmartDIGI

Smart Educational Framework for DIGItalization – SmartDIGI SmartDIGI цели да подобри иновационния капацитет на страните, които са част от регионалната иновационна схема. Проектът  представя иновативен образователен подход, като  повишава дигиталните умения на...
InnoCap – Promoting innovation capacity in RIS countries

InnoCap – Promoting innovation capacity in RIS countries

InnoCap – Promoting Innovation Capacity in RIS countries The project is part of EIT Urban Mobility “RIS Hub Network” activity, with KAVA reference 21262. The activities will be implemented during the period January – December 2022.   InnoCap aims to...
FUSE – Facilitating United approaches to Social innovations in Europe

FUSE – Facilitating United approaches to Social innovations in Europe

Проектът е финансиран по Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации и Европейски социален фонд, като се изпълнява в период от 01.05.2021г. до 30.04.2023г FUSE цели да създаде стратегически документ с насоки за създаване на Национален център за...