ENDURANCE: Innovative training to integrate the European Green Deal’s strategies in SMEs and startups by creating a Green Accelerator methodology for EU clusters

ENDURANCE: Innovative training to integrate the European Green Deal’s strategies in SMEs and startups by creating a Green Accelerator methodology for EU clusters

ENDURANCE: Innovative training to integrate the European Green Deal’s strategies in SMEs and startups by creating a Green Accelerator methodology for EU clusters Клъстерите са сред основните участници и посредници в създаването на европейски мрежи и съюзи в подкрепа...
Shift 2 Green – Promoting Eco-friendly Habits at Work with Gamification

Shift 2 Green – Promoting Eco-friendly Habits at Work with Gamification

Shift 2 Green – Promoting Eco-friendly Habits at Work with Gamification Последиците от изменението на климата и необходимостта от екологичен преход оказват съществено влияние над политиките на Европа за въвеждане на устойчиви мерки в посока опазване на околната...
Youth for Sustainable Mobility and Inclusion – TRAILS

Youth for Sustainable Mobility and Inclusion – TRAILS

Youth for Sustainable Mobility and Inclusion – TRAILS TRAILS цели да осигури подкрепа за новото поколение работна сила в областта на градската мобилност, по-конкретно – електромобилността, посредством предоставянето на достъп до нови знания и умения, чрез които...
Enhancing entrepreneurial ecosystems for education

Enhancing entrepreneurial ecosystems for education

Enhancing entrepreneurial ecosystems for education ENTREPRENEDU събира заедно заинтересованите страни в областта на иновациите и образованието от 6 различни европейски държави, 3 от ниско до средно иновативни региона (IT, BG, GR) и 3 от високо иновативни (BE, DE, IE)....