Climate-KIC Accelerator Bulgaria е единствената програма на ЕС за ускорено валидиране и Seed- финансиране на решения за устойчив бизнес и чисти технологи.

Програмата е част от инициативите на най-голямото публично-частно партньорство в Европа в сферата на климата – Climate-KIC и работи в мрежа с още 24 държави на ЕС. В България се осъществява от Cleantech Bulgaria.

Акселераторът на Climate-KIC в България подпомага бизнес чрез специализрана обучително-практична програма, коучинг и финансова подкрепа до 50 000 евро проекти в следните три фази:

Фаза I – Развитие на бизнес модел
Фаза II – Валидиране на бизнес модел
Фаза III – Разрастване

Какво предлага Climate-KIC Accelerator Bulgaria?

• Достъп до уникална международна мрежа от експерти, предприемачи и инвеститори с множество възможности за последващо развитие и инвестиции

• Висококачествено и интензивно обучение и индивидуална подкрепа от ментори и треньори през целия период на програмата

• Придобиване и подобряване на ключови предприемачески умения като бизнес-моделиране, валидиране на хипотези, презентиране

• Ускорено развитие и постигнати цели

• Финансова подкрепа за Фаза I от 5 000 до 20000 € Фаза II до 25 000 € и на Фаза III до 45 000 €

• Без дялово участие в компаниите!

За кого е предназначена програмата:

• Всеки сформиран екип с обещаваща бизнес идея, която цели оптимизиране на ресурсите, води до намаляване на въглеродните емисии, подобряване качеството на околната среда или предлага алтернатива на традиционните еко-несъобразни процеси, продукти и услуги
• Всеки със сформиран екип, с готовност да се посвети на идеята си и с добро боравене с английски език
• Всеки със сформирана стартираща компания на не повече от 1 година
• Нови бизнес предложения с потенциал за растеж и излаз на международен пазар

Как да кандидатствам:

Повече информация можете да намерите тук.

Период на провеждане: юни – ноември 2018 –
април – ноември 2019

Период за кандидатстване: март 2018 – април 2018

Координатор на Climate-KIC Accelerator от страна на Клийнтех България:

Мария Александрова
maria@cleantech.bg
+359 87 792 69 96

НОВИНИ:

Започна набирането на участници за Climathon Sofia 2018

Новини Започна набирането на участници за Climathon Sofia 2018 На 25 и 26 октомври 2018 г. Cleantech Bulgaria, Climate-KIC и Столична община имат удоволствието да поканят българската иновационна, предприемаческа и университетска общност да даде решения по наболяла...

Преакселераторска програма Primer by InnoEnergy стартира в Стара Загора!

Новини Преакселераторска програма Primer by InnoEnergy стартира в Стара Загора! За първи път в България, преакселераторска програма Primer, създадена и сертифицирана от европейската организация InnoEnergy, ще подготви предприемачи с иновативни идеи, които имат бизнес...

Клийнтех България е бизнес мрежа за чисти технологии, иновации и устойчиво развитие.

Член на: