Climate-KIC Accelerator Bulgaria е най-големият и успешен ескалатор в Европа за развитие на чисти технологии, решения за устойчив бизнес и климатични иновации.

Програмата е част от инициативите на най-голямото публично- частно партньорство в Европа в сферата на климата – Climate-KIC и работи в мрежа с още 24 държави на ЕС, инвестирайки над 9 млн. евро от 2011 г. насам, в повече от 1200 стартиращи компании с възвръщаемост от над 20 пъти.

В България Акселераторът се осъществява от Cleantech Bulgaria.

В България, за двете си издания, програмата е инвестирала в 16 екипа, привлекли над 1/2 млн. лв. допълнително финансиране и лансирали редица иновативни продукти на пазара.

Кандидатствайте за издание 2019 до 13.01.2019

Какво предлага Climate-KIC Accelerator Bulgaria?

• Достъп до уникална международна мрежа от експерти, предприемачи и инвеститори с множество възможности за последващо развитие и инвестиции

• Придобиване и подобряване на ключови предприемачески умения като бизнес-моделиране, валидиране на хипотези, презентиране

• Финансова подкрепа за Фаза I от 5 000 до 20000 € Фаза II до 25 000 € и на Фаза III до 45 000 €

ПРОГРАМАТА 2019

 Кандидатстване

13.01.2019

Селекция

14.02.2019

Старт

01.04.2019

Финал

30.09.2019

Координатор на Climate-KIC Accelerator от страна на Клийнтех България:

Мария Александрова
maria@cleantech.bg
+359 87 792 69 96

НОВИНИ:

Проведе се първа научна среща по проект „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

Новини Проведе се първа научна среща по проект „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ Първа научна среща проведе проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за...

Клийнтех България представи осемте решения за устойчив бизнес за 2018г.

  Новини Клийнтех България представи осемте решения за устойчив бизнес за 2018г.   На 27 ноември 2018г. се проведе годишното гала-събитие на бизнес клуба за устойчив растеж на Клийнтех България - Green Business Network Bulgaria. По време на събитието бяха представени...

Клийнтех България е бизнес мрежа за чисти технологии, иновации и устойчиво развитие.

Член на: