ENDURANCE: Innovative training to integrate the European Green Deal’s strategies in SMEs and startups by creating a Green Accelerator methodology for EU clusters

ENDURANCE: Innovative training to integrate the European Green Deal’s strategies in SMEs and startups by creating a Green Accelerator methodology for EU clusters

ENDURANCE: Innovative training to integrate the European Green Deal’s strategies in SMEs and startups by creating a Green Accelerator methodology for EU clusters Клъстерите са сред основните участници и посредници в създаването на европейски мрежи и съюзи в подкрепа...
Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство

Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство

Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство е основан през 2021г. Сдружението обединява усилията на браншови организации, образователни институции, водещи компании в сферата на строителството,...
CERES – Circular innovation Ecosystem REdesigning Skills

CERES – Circular innovation Ecosystem REdesigning Skills

CERES – Circular innovation Ecosystem REdesigning Skills Клийнтех България изпълнява проект CERES – Circular innovation Ecosystem REdesigning Skills в партньорство с 10 организации от 6 европейски страни, между които висши учебни заведения, центрове за...
Партньорство „Култура и креативност“

Партньорство „Култура и креативност“

Столична община, Асоциация за развитие на София и Клийнтех България обявяват сключването на партньорство с цел обединение и сътрудничество на всички заинтересовани страни от София, страната и чужбина за позиционирането на България като културен и креативен център,...