Youth for Sustainable Mobility and Inclusion – TRAILS

Youth for Sustainable Mobility and Inclusion – TRAILS

Youth for Sustainable Mobility and Inclusion – TRAILS TRAILS цели да осигури подкрепа за новото поколение работна сила в областта на градската мобилност, по-конкретно – електромобилността, посредством предоставянето на достъп до нови знания и умения, чрез които...
SuSMo – Инструменти за преход към споделена мобилност

SuSMo – Инструменти за преход към споделена мобилност

SuSMo – Инструменти за преход към споделена мобилност С амбицията да декарбонизират транспортните си системи, много градове в Европа въвеждат или планират да въведат услуги за споделена мобилност с нулеви емисии. Тези нови споделени услуги често изискват...
GEMSS

GEMSS

Клийнтех България е водещ партньор по проект GEMSS (GEo-Modelling for Integrated Mobility Solutions in Sofia) по програма на EIT Urban Mobility, съвместно с “Зелена София”, Софийски университет “Св. Климент Охридски” и Център за градска мобилност. В рамките на проекта...
Sustainable Urban Shared Mobility

Sustainable Urban Shared Mobility

SuSMo (Sustainable Urban Shared Mobility), финансиран от EIT Climate-KIC, работи с градове-партньори (Стокхолм, Мадрид, Болоня и София) за трансформиране на начина за внедряване на системи за споделена мобилност в Европа и разработването на визия за градовете за...
City Loops

City Loops

City Loops – Circular Business Innovations for Sustainable Urban Transitions е обучителен проект, финансиран от EIT Climate-KIC в периода 07/2019 – 12/2020 г., който има за цел да повиши капацитета в кръговите бизнес решения сред професионалисти от конкретен...