ENDURANCE: Innovative training to integrate the European Green Deal’s strategies in SMEs and startups by creating a Green Accelerator methodology for EU clusters

ENDURANCE: Innovative training to integrate the European Green Deal’s strategies in SMEs and startups by creating a Green Accelerator methodology for EU clusters

ENDURANCE: Innovative training to integrate the European Green Deal’s strategies in SMEs and startups by creating a Green Accelerator methodology for EU clusters Клъстерите са сред основните участници и посредници в създаването на европейски мрежи и съюзи в подкрепа...
Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство

Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство

Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство е основан през 2021г. Сдружението обединява усилията на браншови организации, образователни институции, водещи компании в сферата на строителството,...
MariTech Talent Project

MariTech Talent Project

MariTech Talent Project Проектът е насочен към разработване на програма за развитие на умения, свързани с двойния преход, която обединява професионалисти от морската индустрия и иновативни предприятия с конкретни дигитални решения във взаимен обучителен процес....
RISE – Resilient Innovation Ecosystems for EU Value Chains

RISE – Resilient Innovation Ecosystems for EU Value Chains

RISE – Resilient Innovation Ecosystems for EU Value Chains Проект RISE има за цел да ускори внедряването на иновации и да насърчи устойчиво сътрудничество в по-слабо развитите региони – България, Словения и Португалия, като се подкрепя от преходните...