CRISTA: Climate Risk Integrated System for Thematic Assessment. Осигуряваме информация за щетите, които климатичните промени биха могли да причинят на вашата собственост, инфраструктурата, инвестициите и човешкия капитал. CRISTA e научно-базирана облачна технология, създадена специално за застрахователите и пре-застрахователите, за да им позволи да се справят с риска по ефективен начин. С CRISTA пестите 40% от времето за застра- хователна оценка и боравите с информация с ново ниво на прецизност.

Индустрия: Застраховане и предварителна застраховка, Прецизно земеделие

Ниво на готовност: Фаза 3
Technology is on the market. Expanding to external markets. Investment ready 

Контакти:
Владислав Тренкин, Изпълнителен директор
Моника Манолова, Технически директор
cristaplatform@gmail.com
www.cristaplatform.net

Cleantech Bulgaria is a business network for clean technologies, innovation and sustainable development

<div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <span style="color:#FFF">Member of: </span><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <img style="vertical-align:middle; height: 30px;" src="https://cleantech.bg/wp-content/uploads/2018/08/KRIB_LOGO.svg"> <!-- [et_pb_line_break_holder] --></div>