CRISTA: Climate Risk Integrated System for Thematic Assessment. Осигуряваме информация за щетите, които промените в климата биха могли да причинят на вашата собственост, инфраструктурата, инвестициите и човешкия капитал. CRISTA e научно-базирана облачна технология, създадена специално за застрахователите и пре-застрахователите, за да им позволи да се справят с риска по ефективен начин. С CRISTA пестите 40% от времето за застрахователна оценка и боравите с информация с ново ниво на прецизност.

Индустрия: Застраховaне и предварително застраховане, Прецизно земеделие.

Ниво на готовност: Фаза 3
Технологията е на пазара. Разширяване на външни пазари. Готовност за инвестиция.
Контакти
Владислав Тренкин, Изпълнителен директор
Моника Манолова, Технически директор
cristaplatform@gmail.com
https://www.cristaplatform.net/