Новини

Клийнтех България удължава сроковете за трите зелени предприемачески програми!

Наближават крайните срокове за трите предприемачески програми на Клийнтех България. Две от тях са с удължен краен срок.

Клийнтех България търси бизнес идеи и решения в следните сектори: чиста индустрия, устойчива енергия, транспорт, земеделие, въздух и околна среда, води и решения в насока кръгова икономика и ресурсна ефективност.

 

Danube Energy+ Tool – едномесечна обучителна програма за млади хора и екипи до 35 г. възраст с решение в идейна фаза на развитие. Програмата предоставя основни ключови познания за изготвяне на бизнес концепция с възможност за последващо кандидатстване за инвестиции.

Линк за кандидатстване: https://www.f6s.com/danubeenergyctbg/apply

Удължен краен срок за кандидатстване: 13 март 2020

 

PowerUP! 2020 – най-голямото състезание за стартиращи компании в Централна и Източна Европа. Всеки екип ще получи международна експертиза за развитие на бизнес умения, както и представяне на международната сцена. Печелившият екип получава награда от EUR 50 000 и достъп до последващи инвестиции.

Линк за кандидатстване: https://powerup.innoenergy.com/

Краен срок за кандидатстване: 5 март 2020

EIT Climate KIC RIS Accelerator Bulgaria най-успешният pre-seed акселератор на Европа за стартиращи зелени компании, предоставящ 6-месечно интензивно обучение, менторство и бездялово финансиране до 50 000 евро на екип.

Линк за кандидатстване: https://www.climate-kic.org/programmes/entrepreneurship/accelerator/

Удължен краен срок за кандидатстване: 8 март 2020; 23:59 CET