Новини

Проведе се обучение на тема „Преход към кръгова икономика – иновации и чисти технологии“

На 15-16 декември, 2018 г., в офиса на Клийнтех България, се проведе обучение на тема Преход към кръгова икономика – иновации и чисти технологии, организирано по проект Ready to Implement Circular Economy, който се реализира с финансовата подкрепа на EIT ClimateKIC.

Основни участници в обучението бяха студени от магистърската програма „Кръгова икономика и устойчив мениджмънт“, която Клийнтех България организира в партньорство с ВУЗФ, както и участници в проучването на нуждите от oбучение по кръгова икономика в Европа, което се проведе в рамките на проекта.  Гост лектори на обучението бяха г-н Маркус Лаубшер – директор “Устойчивост и кръгова икономика” на Philips, Холандия и доц. Стилиян Петров – преподавател по „Екология и устойчиво развитие“ в Университета за национално и световно стопанство, София.

Основни теми от обучението бяха:

  • Чисти технологии и иновации
  • Кръгов модел – жизнен цикъл на продукта/услугата
  • Внедряване на нови технологии и иновации в производството и пазарните иновативни бизнес модели (казус Philips)
  • Създаване на кръгови бизнес модели
  • Екодизайн и устойчиво потребление
  • Трансфер на технологиите и комерсиализация на нови технологии
  • Бизнес симулации

Обучаемите посрещнаха с интерес представените теми и активно дискутираха решенията на реални бизнес казуси от сферата на кръговата икономика. Всички участници изявиха желание да участват в последващи обучения/събития/работилници, посветени на кръговата икономика.