На 11.04.2024, Клийнтех България посети SHE Conference | 2024 в Осло, Норвегия, като част от събитие за обмен по проект Готови за предизвикателствата на ESG.

Събитието се проведе с активното присъствие на партньорите по проекта от Норвегия – Фронтиер Венчър. В рамките на нашето участие не само се запознахме с най-новите тенденции по темите за устойчивост и приобщаване, но и осъществихме ценни контакти за бъдещо сътрудничество. Използвахме възможността да популяризираме сред участниците Практическото ръководство за МСП и стартъпи по ESG отчитане, което създадохме съвместно с норвежкия партньор по проекта. То дава ценни насоки за основните ESG регулации, съставянето на ESG стратегия и изготвянето на ESG доклад. Българската версия на ръководството може да намерите ТУК!

Проектът Готови за предизвикателствата на ESG е финансиран от програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП” на Норвежкия финансов механизъм и се изпълнява от Фондация Клийнтех България и норвежкия партньор Фронтиер Венчър, с любезното медийно партньорство на ESGnews.bg – първата специализирана медия за популяризиране на ESG в България.