Зелената сделка поставя пред компаниите все повече предизвикателства за адаптиране към устойчивост. Едно от тях е ESG (Environmental, Social, Governance) – европейски набор от стандарти за екологично, социално и корпоративно управление, което води към устойчивост и успех.

От 2024 г. ESG придобива задължителен характер за определени дружества в ЕС и България, които ще трябва да подават нефинансова информация под формата на отчет за прилагането им. Към момента стандартите се отнасят най-вече към големите дружества, но засягат МСП и стартъпи.

А дали те са готови да посрещнат това предизвикателство?

Именно това е и основната цел на проекта „Готови за предизвикателствата на ESG“ – да подготви МСП и стартъпите за ползите от ESG и да им даде практически насоки за успешно отчитане.

Проектът е финансиран от програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП” по инструмента „Иновация Норвегия“ на Норвежкия финансов механизъм и се изпълнява от Фондация Клийнтех България и норвежкия партньор Фронтиер Венчър, с любезното медийно партньорство на ESGnews.bg – първата специализирана медия за популяризиране на ESG в България.

Днес се състоя началната пресконференция на проекта, на която бяха представени основните дейности и очаквани резултати.

ESG е набор от стандарти, които от 2024 г. са задължителни за големите корпорации. Европейската комисия обаче работи активно те да придобият задължителен характер и за малките и средни предприятия, както и за стартъпите. Предполагаемият хоризонт това да се случи е 2-3 години. Идеята на проекта и да запознаем именно МСП и стартъпите как ESG факторите ще се отразят пряко на дейността им – и тук не става само въпрос за продажбите на дадена фирма, но и за начина, по който тя ще изглежда и ще бъде възприемана. Например, банките вече вземат под внимание до каква степен дадена компания е насочила фокус към ESG стандартите. И въз основа на това се определят условията при кредитиране. Тоест от ESG ще зависи изключително важната фаза на финансиране. Идеята на този проект е заедно да се учим и да успеем да разберем повече какво представлява ESG“, заяви изпълнителният директор на Клийнтех България Марияна Хамънова.

Как могат МСП и стартъпите да се възползват от проекта?

Компаниите ще имат възможността да участват в обучение и уебинари, в които ще се запознаят с основните изисквания за ESG, ще обменят опит за европейските добри практики и ще получат съвети за успешно отчитане.

МСП и стартъпите се чувстват неподготвени по темата ESG. Знаят, че нещо се случва, знаят, че в един момент ще е задължително. Но не са наясно нито как да го приложат, нито какви ползи ще им донесе. Ето защо с нашите партньори организираме този проект, който ще включва няколко дейности:

  • Изработване на ESG рамка и създаване на ESG наръчник с практически насоки за регулациите и отчитането на ESG, който ще бъде свободно достъпен за всички заинтересовани;
  • Израждане на капацитет;
  • Провеждане на ESG обучение, в което ще се разгледат важни елементи, като правна рамка, регулации, за кого ESG е задължително, ползи, най-добри практики и решаване на казуси“,
    разясни координаторът на проекта от Клийнтех България Деница Димитрова.

Финална конференция

През февруари, 2024 г. съвместно с ESGnews.bg ще бъде организирана финална конференция, където представители на норвежкия партньор и водещи експерти ще представят ползите от прилагането на ESG.

Божидара Живкова, главен редактор на медийния партньор на проекта ESGnews.bg, даде повече подробности по темата:

Благодаря на Клийнтех България, че избра нашата медия за техен партньор. Още със създаването на сайта, нашата основна основна цел е да подпомагаме и информираме бизнеса за прилагането на ESG. Съвсем скоро ще дойде момент, в който самите големи компании ще изискват от по-малките си партньори да спазват ESG стандартите. Това обаче не трябва да се разглежда като процес със задължителен характер, ами по-скоро и като шанс за нови възможности и партньорства.

За мен е голямо удоволствие да съобщя, че гост във финалния етап на проекта ще бъде проф. Д-р Уейн Висер, един от десетте най-влиятелни експерти по ESG в света. Той е световно признат писател, лектор, академик, филмов продуцент, социален предприемач и футурист, фокусиран върху устойчивото развитие, корпоративната социална отговорност и създаването на интегрирана стойност. Преподавател е в Cambridge University и Antwerp Management School, Проф. Висер е и директор на мозъчния тръст Kaleidoscope Futures, основател на CSR International и бивш директор на услугите за устойчивост в KPMG и стратегически анализатор в Capgemini. Написал е 43 книги, включително бестселъра на Amazon “Thriving”.

Сред нашите гости на форума ще бъде и Индира Карталози, директор в Kaleidoscope Futures, преподавател и оценител на курсове на Института за Устойчиво управление в Кеймбридж. Опитът на Индира варира от устойчивост и социалното предприятия към правата на човека и трансформиращото лидерство. Индира е основател на Sustainability Leadership Kosovo и е призната като един от Топ 100 лидери по КСО.

Форумът се превръща в едно от малкото събития с практическа част, в която участниците стигат сами до решенията и разбират не само “как”, но и “защо”.”

Организаторите на проекта изразиха и готовността си да приемат повече участници, ако броят на желаещите надхвърли предварително планирания капацитет.

Прочетете повече: „Готови за предизвикателствата на ESG“