2-ра международна конференция на тема „Иновационната екосистема в Дунавския макрорегион“ по проект Danube Energy+

Клийнтех България, SEE ICT Сърбия и партньорите по проект Danube Energy + имат удоволствието да Ви поканят на 2-рата Международна конференция на тема "Иновационната екосистема в Дунавския макрорегион", която ще се проведе на 8 юни 2021 г. от 10.00 до 15.00 часа онлайн...

read more

EIT Food възможности за стартиращи компании с различно ниво на готовност и развитие

От началото на 2021г. екипът на  Клийнтех България, в партньорство с Аграрен Университет Пловдив и СУ "Св. Климент Охридски", е щастлив да съобщи, че вече сме официален Хъб мениджър на EIT Food – водещата европейска инициатива за иновации в храните, работеща за това...

read more

Фондация „Клийнтех България“ обявява публична покана за избор на външен изпълнител с предмет „Предоставяне на специализирани консултантски услуги за технологичен трансфер и комерсиализация“

Днес, 16 март 2021 г., Фондация „Клийнтех България“ обявява публична покана за избор на изпълнител, който да подпомогне изпълнението на заложените задачи за технологичен трансфер и комерсиализация по проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Изграждане и развитие на Център по...

read more

Обява за подбор на експерти

Фондация „Клийнтех България“, партньор по проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-1.002 „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА...

read more

Danube Energy+: Предизвикателство за иновации на студенти

Скъпи млади иноватори,Като партньори в проекта Danube Energy+, екипът на Cleantech България би искал да насочи вниманието ви към програмата WIEN ENERGIE, която би могла да бъде подходяща за студенти от вашата мрежа.Тъй като Предизвикателство за иновации на студенти...

read more

EIT Climate- KIC Hub Bulgaria- Extension call for Hub Members

EIT Climate-KIC Hub в БЪЛГАРИЯ (управляван от Клийнтех България), представлява EIT Climate-KIC, най-голямото публично-частно иновационно партньорство в Европа, фокусирано върху изменението на климата, отправя покана за набиране на допълнителни членове на EIT...

read more

Открита процедура по съвместно възлагане: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж за нуждите на Център по компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

Фондация „Клийнтех България“ участва в открита процедура по съвместно възлагане: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж за нуждите на Център по компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за...

read more

Регистрацията е отворена! Вземи участие в състезанието по отворена иновация и можеш да спечелиш любителски дрон!

Регистрацията е отворенa! Запишете се за участие в Състезание по отворена иновация, част от проект GEMSS тук: https://bit.ly/2W1T8pe  В рамките на състезанието ще бъдат предоставени данни от заснемането с дрон на район Люлин и ще имате възможност да се потопите в...

read more

Международна виртуална конференция „The Balkans Go Circular”

Клийнтех България има удоволствието да ви покани да участвате в уникален формат на 14ти и 15ти декември, посветен на #Кръговатаикономика, който съ-организираме – международен 24-часов уебинар, който ще обогати погледа ви за #възможностите и активните хора и...

read more