Летни предложения от EIT Food!

1. Лятно училище „Нови технологии за управление на хранителните екосистеми“Лятната програма на EIT Food RIS Inspire е уникална възможност за всички студенти (бакалаври, докторанти, постдокторанти) да работят в екип заедно с участници от цяла Европа, да придобият нови...

read more

Разгръщане на потенциала на жените за предприемачество!

Supernovas е новата програма на EIT Urban Mobility, която заедно с EIT Manufacturing и EIT Food си е поставила крайната цел да увеличи присъствието и ролята на жените в предприемаческата екосистема на ЕС. Участниците в тази програма ще имат достъп до финансова...

read more

Ако сте инициативна, целеустремена и вярвате в успеха, програма WE Lead е точно за вас!

Присъединете се към мрежата от жени лидери, които искат да стимулират промяната, иновациите и устойчивостта в хранителния сектор. Какво цели? Да създаде благоприятна среда, в която жените лидери да се развиват и да се вдъхновяват една от друга, и да ги овласти с набор...

read more

Sales Booster е специално разработена програма на EIT Food, която помага на иновативни стартиращи предприятия да проучат и навлязат на нови пазари в Европа.

Готов ли е вашият стартъп да разшири дейността си на нови пазари на хранителния сектор и селскостопанството в Европа? Кандидатствайте за Sales Booster, за да получите персонализирана подкрепа, обучение, наставничество, експертни съвети и мрежа, за да подготвите...

read more

Покана за жени предприемачи в сектор агрохрани

EWA: Empowering Women in Agrifood 2022 на територията на България, търси 10 мотивирани жени, които имат интерес за създаване на бизнес решения за специфични предизвикателства в сектора на агрохраните. Какво получавате? Над 20 часа персонализирано менторство от...

read more

Проведе се кръгла маса на тема “Въздействието на емисиите на парникови газове върху селскостопанството и хранително-вкусовия сектор”

Клийнтех България, Аграрен Университет Пловдив и Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, в качеството си на Хъб мениджър на EIT Food за България, проведоха кръгла маса на тема „Въздействието на емисиите на парникови газове върху селскостопанството и...

read more

Четвърти бюлетин по проект GREen Startup Support (GRESS)

Представяме на Вашето внимание четвъртия бюлетин по проект GREen Startup Support (GRESS), съфинансиран по програма за междурегионално сътрудничество INTERREG EUROPE. От него ще научите повече за прогреса в разработването на регионалните планове за действие, синергиите...

read more

Kръгла маса на тема “Въздействието на емисиите на парникови газове върху селскостопанството и хранително-вкусовия сектор”

Клийнтех България, Аграрен Университет Пловдив и Софийски Университет "Св. Климент Охридски", в качеството си на Хъб мениджър на EIT Food за България, Ви кани на организирана кръгла маса на тема "Въздействието на емисиите на парникови газове върху селскостопанството и...

read more

Клийнтех България удължава срока за кандидатстване по процедура за избор на ментори по проект Tech2Market

Tech2Market, съфинансиран от EIT Manufacturing, предлага акселераторска програма, целяща да подпомогне пазарната реализация на технологични решения за производствения сектор. Форматът на програмата е състезание за най-обещаващите научни и технологични екипи от Европа,...

read more