Програмата GreenHouse стартира за втора поредна година в България.

Новини Програмата GreenHouse стартира за втора поредна година в България. До всички студенти от УНСС! Имате ли идея как да подобрим бизнес процесите и живота ни в градовете? Ние, от Клийнтех България ще ви подкрепим с 5 000 лв., за да я реализирате! Ако имате идея за...

read more

Клийнтех България е партньор в проект BG05M2OP001-1.002-0019: Изграждане и развитие на Център за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ (Clean&Circle) на обща стойност близо 24 мнл. лв.

Новини Клийнтех България е партньор в проект BG05M2OP001-1.002-0019: Изграждане и развитие на Център за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ (Clean&Circle) на обща стойност близо 24 мнл. лв. Цел на...

read more

Клийнтех България е бизнес мрежа за чисти технологии, иновации и устойчиво развитие.

Член на: