Клийнтех България обявява процедура за избор на ментори по проект Tech2Market

Tech2Market, съфинансиран от EIT Manufacturing, предлага акселераторска програма, целяща да подпомогне пазарната реализация на технологични решения за производствения сектор. Форматът на програмата е състезание за най-обещаващите научни и технологични екипи от Европа,...

read more

Проектът GREENER беше представен като добра практика на събитието „Our Green Planet“

На 18 март 2022 г. Клийнтех България, координатор на проект GREENER, съфинансиран по програма Еразъм+, № 2020-1-BG01-KA202-079278 участва в Междусекторна среща „Нашата зелена планета“, организирана от Центърa за развитие на човешките ресурси. Целта на събитието беше...

read more

EIT Food може да предостави тестово поле за вашата технология в сектора на селскостопанството

TestFarms свързва стартиращи фирми в агро-сектора с фермери и опитни полета. Чрез активирането на тези връзки, помага иновативни агритех идеи да валидират и тестват своите продукти и услуги в реални условия,  да покажат своя бизнес на клиенти и инвеститори,...

read more

EIT Food представя възможност за технолози, изследователи, и професионалисти в сферата на бизнеса и стартиращите компании

TeamUp свързва водещи технолози с най-добрите бизнес професионалисти и ги подкрепя в изграждането на въздействащи стартиращи компании в областта на хранително-вкусовата промишленост. Програмата подпомага създаването на силни връзки на съоснователи с еднакви ценности и...

read more

EIT Jumpstarter 2022 е отворен за кандидатстване!

EIT Jumpstarter комбинира успешно усъвршенствано ноу-хау, обучители с висока експертиза и ментори с богат опит в една уникална 8-месечна програма, която помага на иноваторите и предприемачите да изградят осъществим бизнес модел около своя иновативен продукт или идея...

read more

Събитие за стартиращи бизнеси в сферата на селскостопанството и хранително-вкусовата индустрия

Събитието ще се фокусира над достигането на пълния потенциал на стартиращите компании в областта на агрохранителните технологии в България Ако сте основател, съосновател или част от стартиращ екип и имате идея в сферата на селскостопанството и хранителновкусовата...

read more

Фондация „Клийнтех България“ обявява публична покана за избор на външен изпълнител с предмет „Предоставяне на специализирани консултантски услуги за технологичен трансфер и комерсиализация“

Днес, 4 февруари 2022 г., Фондация „Клийнтех България“ обявява публична покана за избор на изпълнител, който да подпомогне изпълнението на заложените задачи за технологичен трансфер и комерсиализация по проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Изграждане и развитие на Център по...

read more

Скалирай бизнеса си с програма от EIT Food

EIT Food ускорява иновациите, за да изгради подходяща за бъдещето хранителна система, която произвежда здравословна и устойчива храна за всички. Присъединявайки се към най-голямата стартираща общност за селскостопанство и храни в Европа, ще имате възможността да се...

read more