ФИНАЛНО СЪБИТИЕ по проект Готови за предизвикателствата на ESG

На 27.02.2024 г. Клийнтех България проведе финалната си конференция и нетуъркинг събитие по проект Готови за предизвикателствата на ESG,  в рамките на бизнес форума ESG and Friends, организиран от ESGnews.bg – медиен партньор на проекта. Водещи международни експерти...

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

„Клийнтех България“ ООД обявява покана за събиране на оферти в рамката на процедура за определяне на изпълнител с предмет „Извършване на енергийни обследвания“ в изпълнение на проект Energy Efficiency in regioNal fOod processing Value chAins (LIFE22-CET-EENOVA),...