Supernovas е новата програма на EIT Urban Mobility, която заедно с EIT Manufacturing и EIT Food си е поставила крайната цел да увеличи присъствието и ролята на жените в предприемаческата екосистема на ЕС. Участниците в тази програма ще имат достъп до финансова подкрепа, обучение и възможности за изграждане на мрежа от контакти.

Тази инициатива е разработена с голямо внимание, за да се справи със съществуващите различия между половете и да постигне баланс между ключовите елементи на екосистемата.

Четирите дейности, включени в програмата, които са насочени към разгръщане на женския потенциал и подкрепa за навлизане и увеличаване на позициите на жени на различна възраст, с различен произход и стремежи в екосистемата са:

  • Startup Stairway: Предоставя възможност на млади жени от STEAM професиите да се свържат със стартиращи и скалиращи компании от сферата на високите или дълбоките технологии. Целта е на ранен етап от развитието на кариерата им, да се запознаят с опита на стартъпите, за се вдъхновят и да се насърчи предприемаческия им дух.
  • Rocket-up: Предлага подкрепа за предприемачите да навлязат на нов европейски пазар, със солидна стратегия и местно валидиране на продукта и услугата. Целта е повече жени предприемачи да се развиват и да получават финансиране.
  • Women2Invest: Обучение за жени със STEAM образование в областта на рисковите инвестиции и осъществяване на връзка с фирми, работещи в тази сфера, за да започнат стаж или работа при тях.
  • Women Leadership: тази дейност, координирана съвместно с EIC (Европейски съвет по иновациите), предлага на жените от общността на EIT достъп до широка мрежа от контакти, менторство, коучинг и възможности за обучение, за да развият на по-високо ниво своите управленски и лидерски умения.

Програмата е включена в рамките на Strategic Synergies Cross-KIC cluster (клъстера „Стратегически синергии между Общностите на знание и иновации“), създаден от EIT в подкрепа на мисията на ЕС за изграждане на здрава, устойчива и приобщаваща Европа.

Искате ли да се присъедините? Вижте цялата информация, свързана с дейностите и отворените покани, ТУК.