Danube Energy+

Danube Energy+

  Основните цели на Danube Energy+ са: Да се създаде благоприятна среда, която да подпомогне младите иноватори да провокират промяна в областта на енергийната ефективност чрез стимулирането на млади новатори и създаване на иновативни стартиращи компании в...