Nasekomo е биотехнологична компания, която трансформира органични странични продукти в животински протеини чрез отглеждането на насекоми от вида Черна муха (Black Soldier Fly, BSF).

Разработваме ефективна, роботизирана и устойчива система, която превръща органичните странични продукти първо в биомаса от насекоми, която от своя страна се трансформира в протеин – фуражна алтернатива за аквакултури и добитък.

Nasekomo предотвратява непълноценното оползотворяване на органичните странични продукти на агро-индустриите. По този начин намалява както емисиите на парникови газове, така и въглеродния отпечатък на фуражната индустрия в ЕС.

Индустрия:
Биотехнологии
Кръгова икономика
Управление на отпадъци
Селско стопанство
Чиста индустрия

Готовност към септенври‘2019:
реализирани продажби • пилотни клиенти • пилотна производствена мощност • готовност за инвестиция за увеличаване на производствените капацитети на компанията с 25 пъти и изграждане на първата индустриална фабрика

Контакти
Ксавие Мерсенак, Главен изпълнителен директор
Яна Балникова, Главен проектен мениджър
Марк Болар, Директор развойна дейност