Social Innovation Solutions и Фондация Coca-Cola, заедно с Клийнтех България и Обединена българска банка стартират специализирана платформа за микро, малки и средни предприятия с достъп до доказано ноухау и инструменти за устойчивост.

От днес, 17.06.2024 г., платформата за онлайн обучения „Академия за Устойчивост“ (Sustainability Academy) става достъпна на български, сръбски и хърватски език. С направената инвестиция, микро, малки и средни предприятия (МСП) от трите държави от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) ще имат безплатен достъп до предлаганите обучения.

Разширяването на платформата идва в отговор на непрекъснато нарастващо търсене от страна на бизнеса на успешни практики за устойчивост. Онлайн обученията целят да подпомогнат бизнесите в процеса по привеждане в съответствие с приложимите разпоредби на ЕС, както и да предоставят достъп до информация и практически съвети за ефекта и ползите, които новите изисквания за устойчивост добавят към всеки бизнес.

Платформата „Академия за устойчивост“ е създадена с подкрепата на Фондация Coca-Cola и през 2023 г. асоциацията Social Innovation Solutions (SIS) я стартира в Румъния. През първите 12 месеца повече от 13 000 румънски МСП се регистрират в платформата. От днес, след осъществена регионална инвестиция за разрастване към други пазари, „Академия за устойчивост“ става достъпна за български, сръбски и хърватски ползватели на техните родни езици.

Чиприан Станеску, председател на Social Innovation Solutions изтъкна:

„През последните 5 години наблюдаваме, че предприемачите се интересуват все повече от концепциите за устойчивото развитие и бъдещето на техния бизнес. Нашият опит в Румъния и обратната връзка от местните партньори в България, Сърбия и Хърватия ни дават сериозни основания да вярваме, че „Академия за устойчивост“ бързо ще се превърне в основния ресурс за специализирани знания и умения.“

В България платформата „Академия за устойчивост“ се реализира като съвместно партньорство на SIS, Фондация Coca-Cola, Клийнтех България и Обединена българска банка, част от белгийската KBC Group. Тя ще стартира с два основни курса на български език и ще разширява ресурсите си постепенно, в съответствие със специфичните нужди и изисквания на бизнеса в страната.

Първият курс е насочен към общата рамка за устойчивост „Въведение в устойчивостта“. МСП, които го завършат, ще могат да изградят своята стратегия за устойчивост въз основа на натрупаното ноу-хау и предоставените казуси и шаблони. При успешно завършване на курса се издава сертификат.

Вторият курс се фокусира върху „Устойчивост в ХоРеКа индустрията“. Това е първият от поредица от курсове, разработени за определена ключова индустрия и навлиза по-задълбочено в специфичните нужди на фирмите от ХоРеКа бранша (Хотел, Ресторант и Кафетерия). Курсът предлага подбрана информация, представена от ключови експерти в сектора и ще популяризира подбрани местни добри практики.

„Важно е да се вземат предвид местните специфики и да се дават повече успешни примери от български компании. Това мотивира най-силно микро, малките и средните предприятия да предприемат стъпки в посока устойчивост, а ние сме тук, за да им дадем инструментите, които са им необходими, за да се чувстват уверени в действията си“, поясни Марияна Хамънова, изпълнителен директор на Клийнтех България – национален партньор на инициативата.

„Академия за устойчивост“ в България е достъпна на www.akademiya-za-ustoichivost.bg и е част от по-голяма регионална програма, наречена „Sustainable Futures“, която има за цел да подготви МСП за ключови бъдещи предизвикателства. Освен Академията, 15 МСП ще имат възможността да се присъединят към „ТРАНСФОРМАТОР“, 3-месечна интензивна програма за трансформация, която им помага да трансформират бизнес модела си в по-устойчив. Поканата за кандидатстване за тази програма ще бъде отворена в края на юни месец тази година, а самите обучения ще бъдат проведени през есента на 2024 г. в хибриден формат.

„Развълнувани сме, че програмата „Sustainable Futures“ ще даде достъп на микро, малки и средни предприятия на българския пазар до знания и ценни бизнес мрежи. Вярваме, че инициативи като тази спомагат с полезни образователни ресурси и партньорства за улесняване на компаниите по пътя към трансформацията им и постигане на по-устойчиво бъдеще за всички. Щастливи сме, че имаме възможност да допринесем за този успех.“, отбеляза Карлос Пагоага, президент на Фондация Coca-Cola.

„ОББ е силно ангажирана в подкрепата на МСП клиентите си. Като лидери в областта на устойчивото развитие в страната, ние се стремим да помогнем на нашите клиенти да посрещнат всички предизвикателства и възможности, свързани с тяхната трансформация към дългосрочни устойчиви бизнес модели. Досегашният ни опит в KBC Group показва, че за МСП е жизненоважно да се ориентират и да придобият своевременно необходимите знания, умения и опит, които да прилагат в ежедневната си дейност. С подкрепата си към „Академия за устойчивост“ и програмата „Трансформатор“ правим още една голяма крачка в подпомагането на бизнеса в България по пътя към отговорно управление с грижа за природата, хората и обществото.“, заявява г-н Питър Рубен, главен изпълнителен директор на ОББ.

За партньорите:

Social Innovation Solutions – Водещ партньор

Мисията на Social Innovation Solutions (SIS) е да предостави възможност на хората и организациите да разберат бъдещите трансформации и да разработят устойчиви технологични, политически и предприемачески решения.

SIS организира няколко програми за устойчивост и образование в Румъния и региона на ЦИЕ, като работи с над 15 000 МСП и НПО-та в програми като The Sustainability Academy, TRANSFORMATOR, ESG Journey и Sustainability Hub. SIS също така е организатор на Срещата на върха за изменението на климата, глобална платформа за разговори относно устойчивостта и решенията за изменението на климата.

Фондация Coca-ColaСъосновател

Мисията на Фондация Coca-Cola е да промени общностите по света, където Coca-Cola оперира и където служителите на компанията живеят и работят. Фондацията подкрепя трансформиращи идеи и институции, които се справят със сложни глобални предизвикателства и които оставят измеримо и трайно въздействие. Даренията на Фондацията са съсредоточени върху устойчив достъп до безопасна вода, устойчивост на климата и готовност и реакция при риск от бедствия, кръгова икономика, икономическо овластяване и каузи, които оказват влияние върху местните общности. От създаването си през 1984 г. Фондация Coca-Cola е отпуснала грантове от над 1,5 милиарда долара във връзка с ангажимента си за укрепване на общностите по света.

Клийнтех България – Национален партньор

Клийнтех България е мрежа за устойчиво развитие и бизнес трансформация. Мисията на Клийнтех е да подпомага прехода към зелена икономика, като насърчава въвеждането на иновации и екологични практики. Организацията е дългогодишен партньор на водещи местни и международни бизнес мрежи, университети и публични институции и има над 10 г. опит в предоставянето на специализирани услуги за бизнес развитие на МСП, достъп до обучения и развитие на знания и умения, съобразени с нуждите на индустрията.

Обединена българска банкаНационален финансов партньор

Белгийската КВС Group е най-голямата банково-застрахователна група в България. Тя обединява дружества, водещи компания от банковия и не банков финансов сектор и предлага на пазара уникален банково-застрахователен модел. Компаниите, част от КВС Group в България, са Обединена българска банка, ДЗИ Общо застраховане, ДЗИ Животозастраховане, ОББ Интерлийз, ОББ Пенсионно осигуряване, ОББ Асет Мениджмънт, ОББ Факторинг, ОББ Застрахователен брокер, КВС Клон България.

ОББ е лидер на банковия пазар в България. Банката е една от водещите финансови институции в страната. Кредитният ù рейтинг, присъден от Fitch e А- с положителна перспектива и е най-високият кредитен рейтинг в България.