Клийнтех България, Аграрен Университет Пловдив и Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, в качеството си на Хъб мениджър на EIT Food за България, Ви кани на организирана кръгла маса на тема „Въздействието на емисиите на парникови газове върху селскостопанството и хранително-вкусовия сектор“.

Събитието ще се проведе на 18 Май 2022 г. в Аулата на Биологически факултет на СУ.

По време на събитието ще можете да присъствате на следните презентации от експерти и професионалисти в сферата на селскостопанството и хранително-вкусовата промишленост:

⚆ Въздействие на емисиите на парниковите газове и климатичните промени върху почвите в агроекосистемите – Проф. Ирена Атанасова, Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“

⚆ Въздействия на емисиите на парниковите газове върху водните ресурси и отражението им върху агроекосистемите – Проф. Иван Трайков, Софийски Университет “Св. Климент Охридски”

⚆ Дигитални технологии и изкуствен интелект в растителното производство за адресиране на климатичните промени (ННП Интелигентно растениевъдство) – Проф. Владислав Попов, Аграрен Университет Пловдив

⚆ Нови технологии при управление на пасищата за намаляване на въглеродния отпечатък (ННП Интелигентно животновъдство) – Проф. Д-р Христина Янчева, Аграрен Университет Пловдив

Ще можете да разберете повече за EIT Food Хъб България и предстоящи дейности.

Нужна е предварителна регистрация за запазване на място: https://www.eventbrite.co.uk/e/k-tickets-329622829757