Климатичните промени, енергийната криза, инфлацията и борбата за ресурси придават все по-голяма значимост на Зелената сделка като основна стратегия за устойчив растеж на европейската икономика. 

Търсенето на устойчиви решения е от особена важност за страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ), сред които и България, чиито икономики са традиционно зависими от изкопаеми горива. Необходим е нов, мащабен разговор за трансформацията на икономиките, индустриите на бъдещето, иновациите и социалните очаквания на европейските граждани в целия регион! 

Най-големият зелен форум в региона – „Зеленият преход в ЦИЕ – енергийна свързаност, зелено финансиране и иновации“, организиран от Dir.bg и 3E News, за поредна година дава платформа за диалог, обмяна на идеи, търсене и намиране на решения. 

В рамките на 3 поредни дни от 2 до 22 юни 2023 г. в конференцията се включиха 130 лектора от над 10 държави, сред които Румъния, Гърция, Полша, Хърватия, Франция, Португалия, Република Северна Македония, Азербайджан и Молдова, както и представители на Европейската комисия, Европейския парламент, ЕИБ, МВФ, банки за развитие, водещи индустриални компании. 

Клийнтех България беше също част основните участници и имаше възможност да представи своя опит и гледна точка по темата „Иновациите като движеща сила за въвеждането на кръговата икономика“ в Панел „Кръгова икономика, декарбонизация, въглеродно отчитане и неутралност“ заедно с Петър Витанов, член на групата на С&Д в ЕП, Либурн Алиу, министър на околната среда, териториалното устройство и инфраструктурата на Република Косово, Ивелина Василева, експерт по европейски политики и управление на проекти, министър на околната среда и водите (2014 – 2017 г.), EPPA, Добри Митрев, председател на БСК, проф. Антонис Зорпас, Open University, Кипър, Константин Божинов, ръководител на проект ANRAV, Тодор Николов, директор проекти за енергиен преход на „Солвей Соди“ България и Константина Градева-Василева, директор „Устойчиво бизнес развитие“ Дънди Прешъс Метълс.

Основните теми на тридневния форум бяха още: енергийната сигурност и свързаност в контекста на европейския енергиен пазар; бъдещето на базовите енергийни мощности, на водорода и новите климатични технологии; финансовите инвестиции във възобновяема енергия и оценката на риска; ESG политиките и регулациите; индустриалния преход към нисковъглеродни емисии; иновациите, изкуствения интелект и технологичната революция; транспорта и зелената мобилност; цените, храните и продоволствената сигурност; Новия Европейски Баухаус и др. 

Повече информация и записи от дискусиите можете да намерите на официалния сайт на събитието: https://greentransition.bg