EIT Jumpstarter комбинира успешно усъвршенствано ноу-хау, обучители с висока експертиза и ментори с богат опит в една уникална 8-месечна програма, която помага на иноваторите и предприемачите да изградят осъществим бизнес модел около своя иновативен продукт или идея за услуга, да го потвърдят с пазара и ако се докаже, че тяхната бизнес идея е устойчива, ще бъдат подкрепени да регистрират своята компания.

EIT Jumpstarter е съвместна програма на шест общности на знанието и иновациите: EIT Health, EIT RawMaterials, EIT Food, EIT InnoEnergy, EIT Manufacturing и EIT Urban Mobility на Европейския институт за иновации и технологии (EIT). Те обединяват предприятия, изследователски центрове и университети в партньорска мрежа и създават благоприятна среда за развитие на творческа мисъл и иновации.

Стратегическата цел на тази програма е да се създаде устойчиво въздействие в регионите на Централна и Източна Европа и Южна Европа чрез насърчаване на иновациите и предприемачеството. Концепцията на програмата се основава на реалните нужди на иновационната екосистема в тези региони.

За кого е подходяща програмата?

Ако сте част от научен проектен екип, новатор, учен, докторант или магистър с продукт и/или идея за услуга, която ще промени съществуващите пазари в здравеопазването, селското стопанство, суровините, устойчивата енергия, градската мобилност или производството и искате да изнесете идеята си от лабораторията към пазара като придобиете практически опит за управление на бизнеса и как да стартирате нова компания, то тогава EIT Jumpstarter е точно за вас.

Какво ще научите?

По време на 8-месечната програма ще откриете и затвърдите най-добрия бизнес модел за вашата иновативна идея и ще научите кои са стъпките по пътя към устойчива бизнес реализация. Курсовете са базирани на „lean“ методологията, адаптирана за европейския контекст.

Ще научите за:

  • прецизирането на вашата сделка
  • сегментиране на пазара
  • предложение за стойност
  • управление на финанси
  • основи на инвестициите и правото

Всички участници ще имат възможност да се срещнат с потенциални бъдещи партньори и представители на фондове за рисков капитал. Предвидена е подкрепа за пътуване и настаняване по време на програмата, а най-добрите екипи във всяка категория ще имат шанса да спечелят парична награда от 10 000 евро.

Повече информация за програмата можете да намерите на официалния сайт ТУК.

Краен срок за кандидатстване: 10 Април 2022 до 23:59 CET.

Кандидатствайте ТУК или се свържете с нас на info@cleantech.bg