„НАШЕТО РЕШЕНИЕ, СЪОБРАЗЕНО С ВАШИТЕ НУЖДИ“

В InnoEnergy устойчивостта е повече от намаляване на емисиите. Истинската устойчивост също означава индустрия, която е търговски приложима, безкрайно иновативна и силно конкурентоспособна. Ние осъществяваме това, като подкрепяме устойчиви енергийни иновации, които предоставят на индустрията безрискови, новаторски нови технологии, които намаляват енергийните разходи, увеличават работата на системата, намаляват емисиите на парникови газове (ПГ), предоставят работни места и увеличават конкурентоспособността.

ОТКРИЙТЕ ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ

Ние помагаме на бизнеси и техните служители да останат конкурентоспособни в енергийния преход. Тук ще намерите търговски жизнеспособни продукти и услуги, професионални курсове и доклади и публикации за енергийните технологии, тенденциите и предизвикателствата.

ЗА
НОВАТОРИ 

Ако вашият бизнес има доказана концепция, която може преобрази бъдещето на енергийната индустрия, ние можем да Ви сътрудничим при преодоляването на всякакви предизвикателствата и да ускорим излизането на пазара.

ЗА СТАРТИРАЩИ КОМПАНИИ

Ако и Вие сте предприемач, който се стреми към глобален принос в създаването на един устойчив свят, разберете как ще укрепим вашите основи, ще подхранваме вашите амбиции и ще смекчим риска от растеж на бизнеса в световен мащаб. 

ЗА УЧЕНИЦИ
И СТУДЕНТИ

InnoEnergy предлага онлайн и смесени професионални курсове, както и следдипломни образователни програми на магистърско и докторско ниво, обхващащи най-търсените, релевантни теми в сектора на устойчивата енергия.

МРЕЖА НА EIT HUB

Основната цел на EIT InnoEnergy в Централна и Източна Европа е да изгради устойчива структура на партньорства, целящи да увеличат иновационния капацитет в региона. За да постигнем това, ние изградихме мрежа Hub с надеждни партньори, които управляват нашите локални оперативни звена като EIT InnoEnergy Hubs. EIT InnoEnergy е ключовият играч в региона на Централна и Източна Европа, като подкрепя инвестициите на всеки етап от пътуването от класната стая до крайния клиент. Университетите са неограничен източник на иновационни проекти. Изследванията, които се провеждат в лабораториите и техните последващи продукти, могат да променят бъдещата траектория на енергийния сектор в Европа. Динамичната стартираща екосистема в региона на ЦИЕ силно зависи от отдадените партньори и ентусиазираните предприемачи. За да бъдем ефективни при толкова усложнени предизвикателства, ние се нуждаем от вярващи, които ще имат силни умения и знания, но също така ще се осмелят да променят настоящето и да проектират с нас бъдещето на региона.

EIT РЕГИОНАЛНА ИНОВАЦИОННА СХЕМА EIT RIS

Регионалната схема за иновации на EIT (EIT RIS) е предназначена за държавите-членки на ЕС и асоциираните страни в „Хоризонт 2020“ в Европа, които са скромни и умерени иноватори (според Европейската таблица за иновации) и където иновационните общности разполагат с ограничен брой или никакви партньори. В стратегическо отношение схемата е допълнителна оферта за улеснение на ангажирането на тези страни с иновационните общности на EIT.

InnoEnergy Hubs се подкрепя от InnoEnergy Power Alliance – инициатива, финансирана чрез Регионалната иновационна схема на Европейския институт за иновации и технологии (EIT RIS), която е рамка, разработена за увеличаване на иновационния капацитет в региони в Европа, които не се възползват пряко от EIT или Дейности InnoEnergy.

INNOENERGY HUB

БЪЛГАРИЯ

 

1. Съвместна работа с EIT InnoEnergy с подкрепата на EIT InnoEnergy от 2015 г.

2. Портфолио
– Образователни програми: Пътешествието, Оранжерията
– EIT RIS ускорител
– Демонстрационни проекти за кръговата икономика
– Проучване на прототипи и иновации за стартиращи компании
– Инициативи за кръгови градове

3. Партньорства в България

– Столична община

– Министерство на икономиката
– Българска строителна камара
– Zagorka Ltd. Част от групата Heineken
– IKEA България
– Водещи университети

4. Контакти:

info@cleantech.bg

+359 2 426 27 59

За подробна информация относно портфолиото от дейности на EIT Climate-KIC Hub в България, посетете секцията Инициативи на уебсайта.