Искате ли да сте част от вдъхновяващи дискусии относно публичната политика към иновациите в RIS държавите, бъдещето на агрохранителния сектор и потенциала на регионите в ЕС?

EIT Food търси експерти от България, които да се присъединят към Съветът за политиките на Регионалната иновационна схема (RIS Policy Council). Той е създаден през 2019г. и ролята му е да подпомага диалога и взаимодействията в RIS държавите, да допринася разработването на инструменти и проекти на EIT в селскостопанството и хранително-вкусовата индустрия, както и да насърчава връзките с правителствените органи и други заинтересовани страни.

Ползи от членуването в EIT Food RIS Policy Council
Членовете на съвета могат да:

  • използват официално титлата на Член на Съвета на ЕИТ относно политиките на RIS в областта на храните;
  • участват в дейностите на EIT Food RIS, като EIT Food Government Executive Academy, Информационни и демонстрационни дни, кръстосани събития между всички общности на EIT и др.
  • участват в създаването и изпълнението на дейности на EIT Food RIS
  • увеличат мрежата си в целия ЕС, да разширят знанията си за различните иновационни политики и проекти за иновации в сферата на селскостопанството и хранително-вкусовата промишленост.

EIT Food ще покрие разходите за участие в най-малко четири срещи на EIT Food RIS Council през 2021 г. и 2022 г. Всеки участник ще получи възнаграждение от 1000 евро годишно.

 

Срок за кандидатстване: 06 Септември 2021

Повече информация за кандидатстване: https://www.eitfood.eu/news/post/call-for-eit-food-ris-policy-council-members-2021-2022