Представяме ви първият брой на бюлетинът, посветен на прехода към кръгова икономика – Circular Economy Journal.

Бюлетинът се издава ежемесечно в рамките на международния проект CE Beacons: Western Balkan Circular and Climate Innovation Beacons, подкрепен от EIT Climate-KIC, в който Cleantech Bulgaria е партньор, заедно с Камарата на търговията, промишлеността и селското стопанство на Тимишоара -Румъния, института Wuppertal за климат, околна среда и енергия – Германия, Търговска индустриална камара на Сърбия, Центъра за изследвания и иновации в информационните, комуникационните и познавателните технологии – Атина, Гърция и Центъра за развитие на кръговата икономика CirEkon – Сърбия.

Бюлетинът има за цел да популяризира темата за кръговата икономика сред широката професионална общественост. От първия му брой ще научите:

  • актуални факти за прехода към кръгова икономика на Балканите,
  • за ползите от въвеждането на кръговата икономика в бизнесите;
  • повече за проекта CE Beacons, както и актуални възможности за финансиране на преход към кръгова икономика

Можете да свалите бюлетина тук!