Обща информация

В балканските държави разбирането за кръгова икономика все още се основава само на рециклиране. Внедряването на кръгови бизнес модели и възможностите, които произлизат от тях изостава спрямо общото представяне на компаниите в Европа и инициативите за кръгова икономика са все още в начален етап на развитие.

Компаниите в балканския регион скоро ще се пренасочат от рециклиране към бизнес иновации.

CE Beacons представлява иновационна екосистема в кръговата икономика, изградена върху експертиза и висококачествено внедряване на кръгови решения. Чрез системна бизнес подкрепа, CE Beacons ще катализира развитието и внедряването на кръгови решения.

CirEkon (Сърбия), Търговско-промишлената палата на Сърбия, Клийнтех България, Athena Research Centre (Гърция), Търговско-промишлената палата на Тимишоара (Румъния) и Wuppertal  Institute (Германия) с подкрепа на EIT Climate – KIC ще изгради екосистема в кръговата икономика, която ще:

 • оценява и привежда в съответствие политиките, като същевременно очертава регионалните (балканските) нужди
 • работи за преодоляването на различията между иновационните центрове, бизнеса и политиците
 • подкрепи компании в техния преход към кръгови бизнес модели

 

Възможности за компании

Настоящата отворена покана за кандидатстване е насочена към компании, които търсят:

 1. Отговори на следните въпроси:
 • Как да започнем преход към кръгов бизнес?
 • Какво е необходимо да знаем за веригите на стойноста, за да измерим позицията си по отношение на кръговостта?
 • Какви инструменти можем да използваме в прехода към кръгова икономика и как?
 • Какво е необходимо да променим в бизнеса от гледна точка на жизнения цикъл на продуктите, за да достигнем бъдеща конкурентоспособност на бизнеса?
 • Как да оценяваме разходи и ползи?
 • Какъв капацитет е необходимо да изградим, за да отговорим на промените?
 • На кои фактори от външната среда трябва да обърнем внимание за да реализираме успешни продажби на нови продукти/услуги?
 1. Цялостен процес на анализ, оценка, изграждане на капацитет, възможности за инвестиции и планиране на действия за кръгов бизнес преход.
 2. Място в иновационната мрежа на CE Beacons и достъп до нови технологии, решения и знание в сферата на кръговата икономика

 

Научете повече: Open Call for companies-2022-06.07-WEB

Кандидатствайте чрез попълване на формата тук до 12.08.2022 г., 18:00 ч.