Новини

На 8.07 в София се проведе демо денят на преакселераторската програма Primer by InnoEnergy!

В рамките на преакселераторската програма Primer, 13 екипа преминаха през  6 обучителни сесии с фокус бизнес планиране, маркетинг, финанси, интелектуална собственост и презентационни умения с цел привличане на инвестиции и излизане на пазара.

За да демонстрират знанията, които са получили в рамките на обучението, по време на Демо деня екипите представиха своите устойчиви бизнес идеи по време на кратки презентации пред експертно жури, съставено от представители на Национална браншова организация ИКЕМ, Загорка, част от Хейнекен, ЕнЕфект – център за енергийна ефективност, Софийска енергийна агенция и Камарата на строителите в България. Бизнес концепциите на участниците бяха разнообразни: от компактен и достъпен електромобил и услуги за намаляване на индустриални отпадъци в България до строителна компания за енергийно ефективни екологични дървени куполни къщи.

Повече информация за преакселераторската програма Primer by InnoEnergy може да намерите тук.