Новини

Проведе се първата в България информационна среща по проект Danube Energy+

На 03.04.2019 г., в офиса на Клийнтех България, се проведе първа среща за популяризиране на проект Danube Energy+ сред представители на целевите групи – млади предприемачи и участници в регионалната иновационна екосистема. Представени бяха резултатите от проекта и възможностите, които предоставя. В рамките на проекта ще се разработят и тестват пре-aкселераторска програма за млади предприемачи с иновативни идеи в сферата на енергийната ефективност и обучителна програма за ключовите участници в регионалните иновационни екосистеми. Десет млади иноватори ще имат възможността да преминат четириседмично обучение по разработената пре-акселераторска програма, в рамките на която ще развият бизнес идеите си в сферата на енергийната ефективност. По проекта ще бъде създаден и регионален център (хъб) Danube Energy+, който ще подпомага млади иноватори в реализиране на идеите им след края на проекта. Участниците обмениха идеи в сферата на енергийната ефективност и проведоха активна дискусия по темата. След събитието се проведе кратка пресконференция и участнице обмениха контактите си за сътрудничество.
Повече информация за проекта може да получите на адрес: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-energy