Представяме на Вашето внимание шестия бюлетин по проект Danube Energy+, съфинансиран по Програма за междурегионално сътрудничество INTERREG DANUBE.

В бюлетина може да се запознаете с опита и добрите практики от процеса на тестване на Danube Energy + Екосистемния пакет в 9-те страни партньори по проекта (Германия, Чехия, Словакия, Словения, Хърватия, Сърбия, Румъния, Украйна и България).

Danube Energy + Екосистемен пакет е разработен, за да подкрепи млади предприемачи от Дунавския макрорегион да създадат високо иновативни стартиращи компании в областта на енергийната ефективност.

Бюлетинът можете да намерите тук!